RV50: Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi

Märkused

2008-2013. aastate andmetes on erinevused Ravivoodid kokku ja aktiivravivoodid kokku andmetes võrreldes ülejäänud avaldatud tabelites vastavate aastate kohta. Neis tabelites on andmed ka mittehaiglates olevate stastionaarse teenusega seotud ravivoodite kohta.
07.07.2015 muudeti 2008-2013. aastate 'Ravivoodid kokku' ja 'Aktiivravivoodid kokku' andmeid.

Ravivoodi profiil:
Pikaravivoodid:
* Pikaravivoodid sisaldavad järgmisi voodiprofiile: tuberkuloos, psühhiaatria, iseseisev statsionaarne õendusabi (endine hooldusravi).