SR10: Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi

Märkused

Maakond - naise elukoht.