SR51: Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi

Märkused

Maakond - naise elukoht.