TB10: Tuberkuloosi esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi

Märkused

1987-2004 on lülisamba TB kodeeritud A18.0 all ja eraldi välja toodud alles alates 2005.
1987-1994 - puuduvad andmed MDR ja bakterioskoopia kohta (on ainult bakterioloogiliselt ehk külvi meetodil tõestatud).
A17 Närvisüsteemi TB - ei ole eraldi välja toodud ja on 1987-1994 kodeeritud muu kopsuvälise TB all.
A19 kopsuvorm miliaarne on 1987-1999 koos kopsuTB-ga ja ei ole eraldi välja toodud.
1987-1994 - puuduvad andmed kopsuvälise TB bakterioloogilise tõestuse kohta.

11.08.2016 on muudetud 2015. aasta andmeid: lisandus üks uus bakterioloogilise tõestuseta kopsutuberkuloosi juhtum juurde.

Paige:
..Kopsutuberkuloos, bakterioskoopiliselt tõestatud:
kopsutuberkuloos kinnitatud röga mikroskoopilise uuringuga, mikroobikultuuri abil või ilma.

Paige:
..Kopsutuberkuloos, bakterioloogiliselt tõestatud:
kopsutuberkuloos, kinnitatud kultuuriga (sh nii bakterioskoopiliselt positiivsed kui negatiivsed juhud).

Paige:
..Bakterioloogilise tõestuseta kopsutuberkuloos:
sh kopsutuberkuloos, mis on kinnitatud histoloogiliselt, kopsutuberkuloos, mis on nii bakterioloogiliselt kui histoloogiliselt negatiivne ja kopsutuberkuloos, kui bakterioloogiline ja histoloogiline uuring on tegemata.