TB60: HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi

Märkusi ei ole