TB91: Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi

Märkusi ei ole