THT009: Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi

Märkused

Kuni 2012. aastani on andmed kogutud detsembri lõpu seisuga. Alates 2013. aastast on andmed kogutud novembrikuu kohta.
Töötavate isikute arv kokku ei võrdu alamridade summaga, sest üks isik võib töötada mitmel ametialal ja/või mitmes maakonnas. Seetõttu esineb ta mitmel ametialal ja/või maakonnas, kuid real 'tervishoiutöötajad kokku' vaid üks kord.