THT11: Psühhiaatriateenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ameti järgi

Märkused

2013. aastani koguti andmed detsembri lõpu seisuga. Alates 2014. aastast kogutakse andmed novembrikuu kohta.