THT023: Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi

Märkused

03.05.2016: Lisati andmed 2004.-2013. aasta kohta ning parandati 2014. aasta andmeid.