THT040: Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ameti järgi (1998-2012)

Märkused

Andmed on kogutud 31. detsembri seisuga.
Andmed uuendatud 16.05.2014: aastate 2000-2012 kordajad ümber arvutatud rahvaloenduse andmetega korrigeeritud 1. jaanuari rahvaarvu kasutades.