TK43: Haiglate infotehnoloogilised kulutused haigla liigi järgi (tuhat eurot) (2005-2010)

Märkusi ei ole