TKU13: Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanusrühma järgi

Märkused

Lisainfo saamiseks ja päringute tegemiseks palun pöörduge TAI vanemteadur Mare Tekkeli poole - mare.tekkel@tai.ee.