TKU20: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanusrühma järgi

Märkused

Lisainfo saamiseks ja päringute tegemiseks palun pöörduge TAI vanemteadur Mare Tekkeli poole - mare.tekkel@tai.ee.