TKU23: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi

Märkused

Lisainfo saamiseks ja päringute tegemiseks palun pöörduge TAI vanemteadur Mare Tekkeli poole - mare.tekkel@tai.ee.