TKU24: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi

Märkused

Lisainfo saamiseks ja päringute tegemiseks palun pöörduge TAI vanemteadur Mare Tekkeli poole - mare.tekkel@tai.ee.