TKU25: Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi

Märkused

Lisainfo saamiseks ja päringute tegemiseks palun pöörduge TAI vanemteadur Mare Tekkeli poole - mare.tekkel@tai.ee.

Sagedus:
Vähemalt üks kord nädalas:
Vähemalt üks kord nädalas = 1 kord nädalas alkoholi tarbijad + peaaegu iga päev alkoholi tarbijad.