TTO201: Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi (kvartalid)

Märkused

09.09.2016 muudeti Tallinna 2015. aasta III ja IV ning 2016. aasta I ja II kvartali andmeid.