Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas    Facebookis Twitteris

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas on tervisega seotud statistika ja uuringute tulemuste elektrooniline publitseerimise viis.

Andmebaasi kasutamine on tasuta. Andmete kasutamisel palume viidata allikale!

Andmebaas koosneb põhivaldkondadest, mis jagunevad alamvaldkondadeks. Alamvaldkondades olevatel andmetabelitel on unikaalne kood, mis kergendab andmete otsimist. Andmebaasis esitatavaid andmetabeleid on võimalik vaadata nii Internetikeskkonnas kui laadida alla erinevates failiformaatides (.px, .xls, .dbf, .txt). Andmebaasi täpsema kasutusjuhendi saate alla laadida siit (.pdf).

Andmebaasi täiendatakse pidevalt uute andmetega. Olemasolevate andmetabelite uuendamised ja uute andmete lisamise kuupäevad on toodud avaldamiskalendris. Iga tabeli viimane uuendamise kuupäev on esitatud andmetabelite loetelus tabeli nime järel.

Andmebaasis avaldatud andmete kohta täiendava info küsimiseks on iga alamvaldkonna lingi „Mõisted ja metoodika“ all toodud vastava valdkonna kontaktisik, kelle poole saab pöörduda täiendavate küsimuste ja päringu soovidega.

Andmebaasi uuendamisel ja arendamisel lähtutakse järgnevatest dokumentidest:

Kõik andmebaasiga seotud küsimused, ettepanekud ja kommentaarid palume esitada andmebaasihaldurile:

Ingrid Valdmaa
Ingrid.Valdmaa@tai.ee
tel: 659 3813

PC-AXIS

PC-Axis on Rootsi Statistikaameti poolt välja töötatud programm PC-Axise (.px) failidega töötamiseks. PC-Axis võimaldab kasutajal luua olemasolevatest tabelitest uusi tabeleid, konventeerida tabeleid teistesse vormingutesse, esitada valitud andmetabeid graafiliselt, teha lihtsaid statistilisi tehteid jms.

PC-Axis on tasuta programm, mida levitab Rootsi Statistikaamet. Programm töötab Windowsi keskkonnas alates versioonist Windows NT.