Avaldamiskalender 2017 - kronoloogiline

Avaldamiskalender avaldati: 30.09.2016
Viimati muudetud: 01.01.2017

Andmed avaldatakse avaldamistähtaja kuupäeval kell 10.00.

Avaldamis-
kuupäev
Teema Tüüp Andmete periood Tabelite koodid Valdkond
25. jaan Tervist edendavad asutused Andmed 2016 TEA01-TEA03 Terviseprofiilide alusandmed
7. veebr Haigla ravivoodite kasutamine (kvartal) Andmed IV kvartal 2016 RV221, RV2221-RV224, TTO201 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17. veebr Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile Andmed 2016 PT01-PT84 Tervisekäitumine ja tervis
1. märts Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid (kvartal) Andmed IV kvartal 2016 AV11-AV12, AV60-AV62 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. märts Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid (aasta) (esialgsed andmed) Andmed 2016 AV11-AV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
1. märts Tervisestatistika aastaaruanne 2016 Analüüs 2016 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
21. märts Tööõnnetused maakondade järgi Andmed 2016 TO01 Terviseprofiilide alusandmed
21. märts Tulekahjudes hukkunud maakondade järgi Andmed 2016 TUL02 Terviseprofiilide alusandmed
21. märts Uppumised maakondade järgi Andmed 2016 UP01 Terviseprofiilide alusandmed
23. märts Ravikindlustatud Andmed 2016 RA01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
23. märts Inimkannatanutega liiklusõnnetused KOV-ide järgi Andmed 2016 LO02 Terviseprofiilide alusandmed
4. apr Arstid Eestis Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
6. apr Verekomponentide tootmine ja kasutamine Andmed 2016 VK1-VK42 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
6. apr Verekeskuse töö Pressiteade 2016 TAI pressiteated
4. mai Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Andmed 2016 TK01-TK82 Tervisekäitumine ja tervis
9. mai Registreeritud tervishoiutöötajad ja välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Andmed 2016 THT022-THT023 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
10. mai Nakkushaigused ja immuniseerimine Andmed 2016 NH01-NH21 Haigestumus
11. mai Kirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Andmed 2016 TTO30 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. mai Üld- ja haiglaapteegid Andmed 2016 TTO50 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. mai Apteekide töötajad Andmed 2016 THT030 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. mai Apteekide käive Andmed 2016 TK30-TK31 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. mai Ravimite kasutamine Andmed 2016 ATC-K, ATC-A - ATC-V Ravimite kasutamine
11. mai Üldapteegis käideldud retseptid Andmed 2016 RT01 Ravimite kasutamine
16. mai Tuberkuloosi haigestumine Andmed 2016 TB10-TB61, TB81-TB94 Haigestumus
16. mai Tuberkuloosi ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2015-2016 TB71 Haigestumus
16. mai Tuberkuloosi MDR ravitulemused (esialgsed andmed) Andmed 2013-2016 TB72 Haigestumus
17. mai Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud Andmed 2016 KE30-KE34 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
17. mai Haiglavõrgu arengukava haiglad: Erakorralise meditsiini osakonna töö Andmed 2016 HH05 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
17. mai Erakorralise meditsiini osakond Pressiteade 2016 TAI pressiteated
19. mai Health expenditure 2015 (analüüsi tõlge inglise keelde) Analüüs 2015 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
22. mai Surmad Andmed 2016 SD21-SD61 Rahvastikunäitajad
22. mai Lahangud Andmed 2016 DR90 Rahvastikunäitajad
31. mai Geriaatriline hindamine Andmed 2016 GR01-GR03 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
31. mai Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad (esialgsed andmed) Andmed nov 2016 THT001-THT012 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
31. mai Perearstiabiasutuste majandustegevus Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
7. juuni Meditsiiniseadmed Andmed 2016 KTS1 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
7. juuni Haiglavõrgu arengukava haiglad: Kõrgtehnoloogilised seadmed Andmed 2016 HH09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
12. juuni Sünnid Andmed 2016 SR01-SR80 Rahvastikunäitajad
12. juuni Abordid Andmed 2016 RK01-RK63 Rahvastikunäitajad
20. juuni Kogumik "Health in the Baltic Countries 2015" (analüüs inglise keeles) Väljaanne 2015 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
4. juuli Haigla- ja päevaravi ravivoodite kasutamine (aasta) (esialgsed andmed) Andmed 2016 RV20-RV60, TTO20 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. juuli Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid (esialgsed andmed) Andmed 2016 HH08, RV70, RV701, RV71, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
19. juuli Kehaväline viljastamine Andmed 2016 KV10-KV11, KV13-KV14 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
19. juuli Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel Andmed 2015 KV12 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
19. juuli Kehaväline viljastamine Pressiteade 2016 TAI pressiteated
13. sept Oodatav eluiga Andmed 2016 OE12-OE0453 Rahvastikunäitajad
13. sept Tervena elada jäänud aastad Andmed 2016 TE75-TE753 Rahvastikunäitajad
13. sept Psüühika- ja käitumishäired Andmed 2016 PKH1-PKH8 Haigestumus
27. sept Imikute rinnapiimaga toitmine Andmed 2016 SR91 Rahvastikunäitajad
27. sept Vastsündinute haigestumus Andmed 2016 EH20 Haigestumus
27. sept Iseseisvad tervishoiuasutused Andmed 2016 TTO10-TTO11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
27. sept Hambaraviasutused Andmed 2016 TTO40 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
27. sept Tervishoiuasutused Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
29.sept Avaldamiskalender 2018 Avaldamiskalender Avaldamiskalender
4. okt Päeva- ja haiglaravi põhjused ja kestus Andmed 2016 PH01-PH5 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
4. okt Haigla- ja päevaravi ravivoodite kasutamine (aasta) (lõplikud andmed) Andmed 2016 RV20-RV60, TTO20 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
4. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ravivoodid (lõplikud andmed) Andmed 2016 HH08, RV70, RV701, RV71, RV711 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. okt Kirurgilised protseduurid Andmed 2016 KP11-KP51 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
11. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorne, päeva- ja statsionaarne kirurgia Andmed 2016 HH071-HH074 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
11. okt Operatsioonitoad Andmed 2016 OP01 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. okt Tervishoiutöötajate arv ja täidetud ametikohad (lõplikud andmed) Andmed nov 2016 THT001-THT012 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. okt Tervishoiutöötajate töötasu Andmed märts 2017 TT05-TT09 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: üldandmed, tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad Andmed 2016 HH01, HH10 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tervishoiutöötajate palgad Andmed märts 2017 HH11 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
18. okt Tervishoiutöötajate tunnipalk, märts 2017 Analüüs märts 2017 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
18. okt Tervishoiutöötajad Pressiteade nov 2016 TAI pressiteated
18. okt Tervishoiutöötajate töötasu Pressiteade märts 2017 TAI pressiteated
25. okt Registreeritud esmashaigusjuhud (sh. vigastused, mürgistused ja muud välispõhjuste toime tagajärjed) Andmed 2016 EH10-EH12, EH30-EH32 Haigestumus
25. okt Arsti ja õe ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid (aasta) Andmed 2016 AV10-AV62 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
25. okt Hambaravi külastused Andmed 2016 AV50 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
25. okt Haiglavõrgu arengukava haiglad: Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid Andmed 2016 HH04 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
25. okt Ämmaemandate visiidid Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
30. okt Tervishoiukulud Andmed 2016 KK01-KK06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. okt Tervishoiukulud 2016 - andmed Pressiteade 2016 TAI pressiteated
7. nov Narkomaaniaravi Andmed 2016 NR01-NR10 Haigestumus
8. nov Diagnostika ja ravimenetlused Andmed 2016 DR1-DR80 Tervishoiuteenuse kasutamine ja ravi põhjused
8. nov Haiglavõrgu arengukava haiglad: Radioloogia uuringud ja protseduurid Andmed 2016 HH06 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
15. nov Eesti tervis 2016 (flaier eesti ja inglise keeles) Flaier 2016 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
21. nov Tuberkuloosi ravitulemused (lõplikud andmed) Andmed 2015-2016 TB71 Haigestumus
21. nov Tuberkuloosi MDR ravitulemused (lõplikud andmed) Andmed 2013-2016 TB72 Haigestumus
22. nov Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine Andmed 2016 PL10-PL13 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. nov Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud Andmed 2016 TK101-TK231 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
22. nov Haiglavõrgu arengukava haiglad: Tulud ja kulud Andmed 2016 HH02-HH03 Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
30. nov Ägedasse müokardiinfarkti haigestumus Andmed Haigestumus
11. dets Haigla- ja päevaravi põhjused Analüüs Analüüsid, uuringud ja väljaanded
14. dets Pahaloomulised kasvajad Andmed 2015 PK10-PK40 Haigestumus
29. dets Tervishoiukulud 2016 Analüüs 2016 Analüüsid, uuringud ja väljaanded
29. dets Tervishoiukulud 2016 - analüüs Pressiteade 2016 TAI pressiteated