Aastatel 2010-2013 avaldatud tabelid

Kuupäev Valdkond Tabeli kood Tabeli nimetus Lisatud /
uuendatud
Märkus
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Radioisotoopdiagnostilised uuringud liigi, elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR15 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2005-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR181 Kiiritusravi liigi ja patsiendi tüübi järgi (2003-2004) Lisatud Lisatud 2003-2004. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
17.12.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2003-2007. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
16.12.2013 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate palgad haigla järgi Lisatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed.
09.12.2013 Registreeritud esmashaigestumus EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
09.12.2013 Registreeritud esmashaigestumus EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
09.12.2013 Registreeritud esmashaigestumus EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
09.12.2013 Registreeritud esmashaigestumus EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
09.12.2013 Registreeritud esmashaigestumus EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
09.12.2013 Registreeritud esmashaigestumus EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
04.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
04.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
04.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
04.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
04.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
04.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
04.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
04.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
4.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
4.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
4.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
4.12.2013 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
29.11.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta III kvartali andmed.
29.11.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta III kvartali andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Radioisotoopdiagnostilised uuringud liigi, elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR15 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 ja 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 ja 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT101 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametikoha järgi Uuendatud Uuendatud 2012. aasta andmeid.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi haigla liikide lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT20 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi kiirabis maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT30 Psühhiaatria teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi ja täidetud ametikohad Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT40 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv verekeskuses ametikoha järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT50 Hambaravi teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv vastaval ametikohal ja täidetud ametikohad maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Tervishoiutöötajad THT60 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv perearstiabiasutustes ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.11.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta III kvartali andmed.
26.11.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta III kvartali andmed.
26.11.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta III kvartali andmed.
26.11.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta III kvartali andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarse ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.11.2013 Kirurgilised protseduurid KP51 Väiksed kirurgilised protseduurid Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.11.2013 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (va MDR- TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendati 2011-2012. aasta andmeid.
20.11.2013 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendati 2010-2012. aasta andmeid.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD10 Esimest korda sigareti suitsetamise vanus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD11 Elu jooksul sigarettide suitsetamise kordade arv soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD12 Viimase 30 päeva jooksul suitsetanud sigarettide arv soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD13 Igapäevaselt suitsetama hakkamise vanus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD14 Sigarettide kättesaadavus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD15 Hinnangud suitsetamise terviseriskile soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD17 Vaba aja tegevuste seos viimasel kuul iga päev vähemalt korra suitsetamisega Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD19 Suitsetamise regulaarsus viimasel 30 päeval maakonna järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Suitsetamine ESPAD191 Iga päev suitsetama hakkamise vanus sotsiaalsete oskuste taseme järgi Lisatud Lisatud aasta 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD20 Esimest korda alkohoolse joogi tarvitamise vanus alkoholi tüübi ja soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD21 Elu jooksul alkohoolsete jookide tarvitamine soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD22 Elu jooksul purjus oldud kordade arv soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD23 Viimase 12 kuu jooksul alkohoolsete jookide tarvitamise kordade arv soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD24 Viimase 12 kuu jooksul purjus oldud kordade arv soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD25 Viimase 30 päeva jooksul alkohoolsete jookide tarvitamise kordade arv alkoholi tüübi ja soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD26 Viimase 30 päeva jooksul purjus olemise sagedus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD28 Viimasel korral tarvitatud õlle, siidri või long drinki kogus ja soo järgi - Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD281 Viimasel korral tarvitatud veini kogus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD282 Viimasel korral tarvitatud kange alkoholi kogus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD29 Esimest korda purju joomise vanus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD30 Viie või enama napsu joomine järjest ühel joomiskorral viimase 30 päeva jooksul soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD31 Purjus olemise skaala viimase joomise korral soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD32 Õlu, siidri, segujookide, veini ja kange alkoholi kättesaadavus alkoholi tüübi ja soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD33 Õlu, siidri, segujookide, veini, kangete alkohoolsete jookide endale ostmine viimase 30 päeva jooksul toidupoest, alkoholipoest, kioskist või tanklast soo järgi Lisatud Lisatud aastate 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD34 Viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamisega kaasnenud probleemid soo järgi Lisatud Lisatud aastate 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD35 Hinnangud alkoholi mõjule mõju tõenäosuse ja soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD36 Hinnangud alkoholi tarvitamise terviseriskile alkoholi tarvitamise sageduse ja soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD39 Vaba aja tegevuste seos alkoholi tarvitamisega (viimasel kuul >5 korda) soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD40 Vaba aja tegevuste seos purju joomisega (viimasel aastal >3 korra) Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD43 Viimasel 12 kuul 3 ja enam korda purjus olemine maakonna järgi (viga 2003?) Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD44 Suhted vanematega ja alkoholi tarvitamine viimase 30 päeva jooksul soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Alkoholi tarvitamine ESPAD45 Esimest korda purjus olemise vanus sotsiaalsete oskuste taseme järgi Lisatud Lisatud aasta 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD50 Esimest korda narkootikumide proovimise vanus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD51 Elu jooksul uimastite tarvitamise kordade arv soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD52 Viimase 12 kuu jooksul marihuaana või hašiši tarvitamine soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD53 Viimase 12 kuu jooksul inhalantide tarvitamine soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD54 Viimase 30 päeva jooksul marihuaana või hašiši tarvitamine soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD55 Viimase 30 päeva jooksul inhalantide tarvitamine soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD56 Marihuaana või hašiši, amfetamiinide, rahustite või uinutite, ecstasy kättesaadavus soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD57 Hinnangud marihuaana, hašiši, amfetamiinide ja ecstasy tarvitamise terviseriskile soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD59 Vaba aja tegevuste seos vähemalt kord elus narkootiliste ainete tarvitamisega soo järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD62 Kanepitoodete proovimine (kordki elus) maakonna järgi Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
31.10.2013 Uimastite tarvitamine koolinoorte seas (ESPAD): Narkootikumide tarvitamine ESPAD63 Suhted vanematega ja uimasti tarvitamine Lisatud Lisatud aastate 1999, 2003, 2007, 2011 andmed.
28.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorste vastuvõttude ja koduvisiitide arv 1000 elaniku kohta vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed
28.10.2013 Tervishoiu kogukulud KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Tervishoiu kogukulud KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Tervishoiu kogukulud KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Tervishoiu kogukulud KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
28.10.2013 Tervishoiu kogukulud KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
23.10.2013 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus ja surnultsündinute surma põhjused Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
23.10.2013 Sünnid SR90 Imikute rinnapiimaga toitmine vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
21.10.2013 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (euro) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2013 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Täisajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ja brutokuupalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (euro) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaravi külastused ja töö maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed
21.10.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaravi asutused ja võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, parandatud aastate 2008-2011 andmeid.
8.10.2013 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
8.10.2013 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
8.10.2013 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
8.10.2013 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
8.10.2013 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
8.10.2013 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi (1997-2011) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
8.10.2013 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
1.10.2013 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed, parandatud 2000.-2008. aasta andmeid.
1.10.2013 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed, parandatud 2000.-2008. aasta andmeid.
1.10.2013 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi. Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed, parandatud 2000.-2008. aasta andmeid.
1.10.2013 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed, parandatud 2000.-2008. aasta andmeid.
27.09.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
27.09.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
27.09.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Uuendatud 2012. aasta andmeid.
2.09.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013.a II kvartali andmed.
2.09.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013.a II kvartali andmed.
28.08.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013.a II kvartali ja 2006. aasta andmed
28.08.2013 Ravivoodid RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013.a II kvartali ja 2006. aasta andmed, parandatud 2013.a I kvartali andmeid.
28.08.2013 Ravivoodid RV2221 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013.a II kvartali ja 2006. aasta andmed, parandatud 2013.a I kvartali andmeid.
28.08.2013 Ravivoodid RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013.a II kvartali ja 2006. aasta andmed, parandatud 2013.a I kvartali andmeid.
8.08.2013 Alkohoolsete jookide kontrollostlemise uuring ATO10 Dokumendi küsimine vanuse küsimise järgi Lisatud Lisati 2012. aasta andmed.
8.08.2013 Alkohoolsete jookide kontrollostlemise uuring ATO11 Dokumendi küsimine ostetud joogi tüübi järgi Lisatud Lisati 2012. aasta andmed.
8.08.2013 Alkohoolsete jookide kontrollostlemise uuring ATO12 Dokumendi küsimine piirkonna järgi Lisatud Lisati 2012. aasta andmed.
8.08.2013 Alkohoolsete jookide kontrollostlemise uuring ATO13 Dokumendi küsimine asula tüübi järgi Lisatud Lisati 2012. aasta andmed.
8.08.2013 Alkohoolsete jookide kontrollostlemise uuring ATO14 Dokumendi küsimine teenindaja hinnangulise vanuse järgi Lisatud Lisati 2012. aasta andmed.
8.08.2013 Alkohoolsete jookide kontrollostlemise uuring ATO15 Dokumendi küsimine järjekorra olemasolu järgi Lisatud Lisati 2012. aasta andmed.
8.08.2013 Alkohoolsete jookide kontrollostlemise uuring ATO16 Dokumendi küsimine poe tüübi järgi Lisatud Lisati 2012. aasta andmed.
31.07.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE11 Kiirabi väljakutsed 1000 elaniku kohta brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
31.07.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE21 Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
31.07.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE26 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
24.07.2013 Diagnostika ja ravimenetlused KV01 Kehavälise viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamise protseduurid vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, parandatud 2011. aasta andmeid.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV40 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, parandatud 2009-2011. aasta andmeid.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Hooldusravivoodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV70 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Ravivoodid - aastastatistika RV71 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
18.07.2013 Rahvaarv RV01 Rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar. Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.07.2013 Rahvaarv RV02 Aastakeskmine rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
1.07.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
1.07.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
1.07.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanusrühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, parandatud 2011. aasta andmeid.
1.07.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, parandatud 2011. aasta andmeid.
26.06.2013 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, parandatud 2011. aasta andmeid.
20.06.2013 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo- ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2000-2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.06.2013 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
13.06.2013 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorite ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisatud 1997-2001. ja 2012. aasta andmed.
13.06.2013 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK2 Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
13.06.2013 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
13.06.2013 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK4 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused (k.a verega edasikanduvate nakkushaiguste tekitajate uuringud) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
13.06.2013 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR01 Elussünnid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR30 Sünnikaal raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR43 Sünnitajate rasedusaegne arstiabi maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR52 Sünnitajad hariduse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Sünnid SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK01 Abortide arv naise vanusrühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK61 Aborti teinud naiste perekonnaseis naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK62 Aborti teinud naised varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.06.2013 Abordid RK63 Aborti teinud naised varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
3.06.2013 Geriaatrilised hindamised GR01 Geriaatrilised hindamised soo ja vanusrühma järgi Lisatud
3.06.2013 Geriaatrilised hindamised GR02 Geriaatrilised hindamised tulemuse järgi Lisatud
3.06.2013 Geriaatrilised hindamised GR03 Geriaatrilised hindamised patsiendi suunamise järgi Lisatud
3.06.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2013.a I kvartali andmed.
3.06.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2013.a I kvartali andmed.
31.05.2013 Tervishoiutöötajad THT101 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametikoha järgi Uuendatud Lisati 2012. aasta esialgsed andmed.
28.05.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2013.a I kvartali andmed.
28.05.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2013.a I kvartali andmed.
28.05.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Lisatud Lisati aastad 2007-2013 I kvartal
28.05.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2013.a I kvartali andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (va MDR- TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendatud aastate 2009 ja 2010 andmeid.
20.05.2013 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendatud aastate 2007, 2009 ja 2010 andmeid.
20.05.2013 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
20.05.2013 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
14.05.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE10 Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
14.05.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE20 Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
14.05.2013 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
14.05.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade lõikes (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 RAVIMISTATISTIKA ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed, korrigeeritud 2008-2011. a andmeid.
14.05.2013 Tervishoiutöötajad THT80 Üldapteekide töötajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
14.05.2013 Tervishoiutöötajad THT81 Haiglaapteekide töötajad Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
14.05.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
14.05.2013 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.05.2013 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.05.2013 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
10.05.2013 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisatud 2012.a ja 2003, 2005-2007.a andmed.
10.05.2013 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisatud 2012.a ja 2003-2007.a andmed.
10.05.2013 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu, vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012.a ja 2003-2007.a andmed.
10.05.2013 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu, vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU01 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU02 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU03 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU04 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU05 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU10 Viimase 7 päeva jooksul värske puu- ja köögivilja söömine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU11 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud köögiviljade kogus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU12 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud puuviljade või marjade* kogus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU13 Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU14 Tavaliselt kasutatud soola tüüp soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU20 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU21 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU22 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU23 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU24 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU25 Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU30 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU31 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU32 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU33 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU34 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU40 Kehamassiindeks soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU41 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU42 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU43 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU44 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU50 Suitsetamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU51 Suitsetamine soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU52 Suitsetamine soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU54 Suitsetamine soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU56 Tubakasuitsule eksponeeritus ühiskondlikes ruumides või töökohas aja, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU57 Tubakasuitsule eksponeeritus kodus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU60 Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutamine Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU80 Pimedal ajal helkuri kasutamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU81 Turvavöö kasutamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
2.05.2013 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring TKU82 Pärast alkoholi tarvitamist auto juhtimine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.03.2013 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT01 Patsientide rahulolu kasutatud teenusega Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT02 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile soo järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT03 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT04 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT05 Hinnang arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile ning tervishoiukorraldusele Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT06 Rahulolu perearstisüsteemiga soo järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT07 Rahulolu perearstisüsteemiga vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT81 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT82 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT83 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
11.03.2013 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT84 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu arstiabi kasutamise järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
4.03.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a IV kvartali andmed, parandatud I-III kvartali andmeid.
4.03.2013 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a IV kvartali andmed, parandatud I-III kvartali andmeid.
26.02.2013 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED LO01 Liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud maakonna lõikes Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.02.2013 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED LO02 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
26.02.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a IV kvartali andmed, parandatud I-III kvartali andmeid.
26.02.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a IV kvartali andmed, parandatud I-III kvartali andmeid.
26.02.2013 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a IV kvartali andmed, parandatud I-III kvartali andmeid.
26.02.2013 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a IV kvartali andmed, parandatud I-III kvartali andmeid.
5.02.2013 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
4.02.2013 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
4.02.2013 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) (2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) (2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) (2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) (2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) (2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) (2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) (2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) (2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Registreeritud esmashaigestumus EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Registreeritud esmashaigestumus EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Registreeritud esmashaigestumus EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Registreeritud esmashaigestumus EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Registreeritud esmashaigestumus EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
7.12.2012 Registreeritud esmashaigestumus EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Radioisotoopdiagnostilised uuringud liigi, elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR15 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Elupuhused morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.11.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR90 Lahangud Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi haigla liikide lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT20 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi kiirabis maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT30 Psühhiaatria teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi ja täidetud ametikohad Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT40 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv verekeskuses ametikoha järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT50 Hambaravi teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv vastaval ametikohal ja täidetud ametikohad maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.11.2012 Tervishoiutöötajad THT60 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv perearstiabiasutustes ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarse ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
23.11.2012 Kirurgilised protseduurid KP51 Väiksed kirurgilised protseduurid Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
23.11.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a III kvartali andmed.
23.11.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a III kvartali andmed.
23.11.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a III kvartali andmed.
23.11.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a III kvartali andmed.
9.11.2012 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
9.11.2012 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
9.11.2012 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, parandatud 2009. ja 2010. aasta andmeid.
9.11.2012 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute keskmine ravikestus põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
9.11.2012 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravi keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
9.11.2012 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Tervishoiu kogukulud KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Tervishoiu kogukulud KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Tervishoiu kogukulud KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Tervishoiu kogukulud KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Tervishoiu kogukulud KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus ja surnultsündinute surma põhjused Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Sünnid SR90 Imikute rinnapiimaga toitmine vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011. aasta lõplikud andmed.
26.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011. aasta lõplikud andmed.
26.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorste vastuvõttude ja koduvisiitide arv 1000 elaniku kohta vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
26.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
19.10.2012 Tervishoiutöötajate töötasu TT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (eurodes) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
19.10.2012 Tervishoiutöötajate töötasu TT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi (eurodes) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
19.10.2012 Tervishoiutöötajate töötasu TT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendustöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendustöötaja eriala järgi (eurodes) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
19.10.2012 Tervishoiutöötajate töötasu TT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (eurodes) Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
19.10.2012 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (euro) Lisatud
19.10.2012 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Täisajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ja brutokuupalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (euro) Lisatud
19.10.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaravi asutused ja võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
19.10.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaravi külastused ja töö maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
15.10.2012 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1987-1999 andmed.
15.10.2012 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 1987-1999 andmed.
8.10.2012 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.10.2012 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.10.2012 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.10.2012 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.10.2012 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.10.2012 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi (1997-2011) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.10.2012 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanusrühma järgi Lisatud
28.09.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.09.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.09.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Parandatud Parandatud 2011. aasta andmeid.
26.09.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Parandatud Parandatud 2011. aasta andmeid.
26.09.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Parandatud Parandatud 2011. aasta andmeid.
21.09.2012 Tervishoiutöötajad THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Parandatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
21.09.2012 Tervishoiutöötajad THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Parandatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
21.09.2012 Tervishoiutöötajad THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Parandatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
18.09.2012 Tuberkuloos Tabelid TB11, TB40, TB52, TB71, TB72 Uuendatud Korrigeeritud 2000.a korduvravi andmeid.
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Tervise enesehinnang Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Toimetuleku ja igapäevategevuste piirangud Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Toitumine Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Alkoholi tarvitamine Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Suitsetamine Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Kehaline aktiivsus ja kehakaal Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Vaimne tervis Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Teenuste ja toodete kättesaadavus Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Narkootikumide tarvitamine Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Sotsiaalsed suhted Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Paikkonna tervisemõjurite uuring Turvalisus Lisatud kõik tabelid
7.09.2012 Diagnostika ja ravimenetlused KV01 Kunstliku viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamise protseduurid vanusrühma järgi Lisatud
31.08.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a II kvartali andmed.
31.08.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a II kvartali andmed.
31.08.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a II kvartali andmed.
31.08.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a II kvartali andmed.
31.08.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a II kvartali andmed.
31.08.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a II kvartali andmed.
31.08.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE11 Kiirabi väljakutsed 1000 elaniku kohta brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
31.08.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE21 Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
31.08.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE26 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.08.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.08.2012 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
9.08.2012 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud aastate 2000-2008 andmeid maakonna lõikes.
9.08.2012 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud aastate 2000-2008 andmeid maakonna lõikes.
8.08.2012 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring KU11-KU713 Kõik tabelid Uuendatud Korrigeeritud 2005/2006.a kaalutud andmed.
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT01 Patsientide rahulolu kasutatud teenusega Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT02 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile soo järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT03 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile vanuse järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT04 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT05 Hinnang arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile ning tervishoiukorraldusele Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT06 Rahulolu perearstisüsteemiga soo järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT07 Rahulolu perearstisüsteemiga vanuse järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT81 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT82 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT83 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu vanuse järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT84 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu arstiabi kasutamise järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT91 Rahulolu riikliku ravikindlustuse poolt tasutavate raviteenuste valikuga soo järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT92 Rahulolu riikliku ravikindlustuse poolt tasutavate raviteenuste valikuga rahvuse järgi Lisatud
8.08.2012 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT93 Rahulolu riikliku ravikindlustuse poolt tasutavate raviteenuste valikuga vanuse järgi Lisatud
6.08.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi Uuendatud Uuendatud 2011.a kordajaid.
6.08.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Uuendatud 2011.a kordajaid.
6.08.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Hooldusravivoodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Uuendatud 2011.a kordajaid.
31.07.2012 Rahvaarv RV01 Rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar. Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
31.07.2012 Rahvaarv RV02 Aastakeskmine rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
4.07.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2012.a I kvartali andmeid.
4.07.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2012.a I kvartali andmeid.
4.07.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2012.a I kvartali andmeid.
4.07.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2012.a I kvartali andmeid.
29.06.2012 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.06.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.06.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.06.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanusrühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
28.06.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, korrigeeritud 2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Radioisotoopdiagnostilised uuringud liigi, elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR15 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuse osutaja liigi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
27.06.2012 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Parandatud Parandatud 2008.-2010. aasta andmeid.
25.06.2012 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV40 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Hooldusravivoodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV70 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - aastastatistika RV71 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
22.06.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2011. aasta andmeid.
22.06.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2011. aasta andmeid.
22.06.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2011. aasta andmeid.
20.06.2012 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
20.06.2012 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
20.06.2012 Surmad SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 2011, 2006-2007 andmed, parandatud aastate 2008-2010 andmeid.
20.06.2012 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
20.06.2012 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
20.06.2012 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
20.06.2012 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
20.06.2012 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
13.06.2012 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorite ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
13.06.2012 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK2 Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
13.06.2012 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
13.06.2012 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK4 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused (k.a verega edasikanduvate nakkushaiguste tekitajate uuringud) Lisatud
13.06.2012 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Lisatud
9.06.2012 Sünnid SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR01 Elussünnid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR30 Sünnikaal raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR43 Sünnitajate rasedusaegne arstiabi maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR52 Sünnitajad hariduse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Sünnid SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK01 Abortide arv naise vanusrühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK61 Aborti teinud naiste perekonnaseis naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK62 Aborti teinud naised varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
8.06.2012 Abordid RK63 Aborti teinud naised varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
5.06.2012 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanusrühma järgi Lisatud -
1.06.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a I kvartali andmed.
1.06.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a I kvartali andmed.
31.05.2012 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2008. aasta andmed, parandatud 2000.-2007. aasta andmeid.
31.05.2012 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2008. aasta andmed, parandatud 2000.-2007. aasta andmeid.
31.05.2012 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi. Uuendatud Lisatud 2008. aasta andmed, parandatud 2000.-2007. aasta andmeid.
31.05.2012 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2008. aasta andmed, parandatud 2000.-2007. aasta andmeid.
31.05.2012 Tervishoiutöötajad THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta esialgsed andmed (ainult Eesti kokku).
31.05.2012 Tervishoiutöötajad THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2011. aasta esialgsed andmed (ainult Eesti kokku).
30.05.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE10 Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.05.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE20 Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.05.2012 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.05.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
25.05.2012 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a I kvartali andmed.
25.05.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a I kvartali andmed.
25.05.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a I kvartali andmed.
25.05.2012 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2012.a I kvartali andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (va MDR- TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisatud aastate 2010-2011 andmed, uuendatud aasta 2009 andmeid.
18.05.2012 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisatud aastate 2009-2011 andmed, uuendatud aasta 2008 andmeid.
18.05.2012 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
18.05.2012 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade l??ikes (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 RAVIMISTATISTIKA ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi (euro) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive (euro) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 Tervishoiutöötajad THT80 Üldapteekide töötajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
14.05.2012 Tervishoiutöötajad THT81 Haiglaapteekide töötajad Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
10.05.2012 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine levinumate nakkushaiguste vastu, vanusrühma järgi Lisatud
10.05.2012 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu, vanusrühma järgi Lisatud
10.05.2012 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
10.05.2012 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
10.05.2012 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Lisatud
10.05.2012 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Lisatud
16.04.2012 Tervishoiu kogukulud KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Parandatud aastate 1999-2002 andmeid.
4.04.2012 Tervishoiu kogukulud KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Parandatud aastate 1999-2002 andmeid.
30.03.2012 Tervishoiutöötajad THT71 Tervishoiutöötajate arv omandatud eriala järgi (1998-2005) Lisatud
30.03.2012 Tervishoiutöötajad THT101 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametikoha järgi (1998-2005) Lisatud
30.03.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK40 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2005-2009 andmed.
30.03.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK41 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused teenuseosutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2005-2009 andmed.
30.03.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK42 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2005-2009 andmed.
30.03.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK43 Haiglate infotehnoloogilised kulutused haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2005-2009 andmed.
30.03.2012 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2004-2005 andmed.
30.03.2012 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2004-2005 andmed.
30.03.2012 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2004-2005 andmed.
30.03.2012 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2004-2005 andmed.
30.03.2012 Terviseprofiilide koostamiseks vajalikud andmed TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed ning andmed viimasel 3 aastal välismaal toimunud tööõnnetuste kohta.


Kuupäev Tabeli nimetus Lisatud/uuendatud Märkus
28.03.2012 Eesti terviseuuring - Tervise enesehinnang - ETU10 Tervise enesehinnang soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Parandatud viga vanusrühmades (kõik aastad).
28.03.2012 Eesti terviseuuring - Tervise enesehinnang - ETU105 Tervise enesehinnang soo, vanusrühma ja kooselu järgi Uuendatud Parandatud viga vanusrühmades (kõik aastad).
28.03.2012 Eesti terviseuuring - Tervise enesehinnang - ETU106 Tervise enesehinnang soo, vanusrühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Parandatud viga vanusrühmades (kõik aastad).
22.03.2012 Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 1999-2002 andmed.
22.03.2012 Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 1999-2002 andmed.
22.03.2012 Tervishoiu kogukulud - KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 1999-2002 andmed.
9.03.2012 Psüühika- ja käitumishäired - PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1999-2007 andmed.
9.03.2012 Psüühika- ja käitumishäired - PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisatud aastate 1997-1999 andmed.
9.03.2012 Psüühika- ja käitumishäired - PKH6 Psühhiaatriaekspertiisid ekspertiisi liigi ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud aastate 1997-1999 andmed.
9.03.2012 Psüühika- ja käitumishäired - PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisatud aastate 1997-2007 andmed.
2.03.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
2.03.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a IV kvartali andmed ja 2011.a esialgsed koondandmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
2.03.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a IV kvartali andmed ja 2011.a esialgsed koondandmed, parandatud 2010. aasta andmeid.
2.03.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV13 Arsti ambulatoorste vastuvõttude ja koduvisiitide arv 1000 elaniku kohta vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
2.03.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
2.03.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
2.03.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV40 Perearstiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
2.03.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
23.02.2012 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a IV kvartali andmed, uuendatud 2011.a I-III kvartali andmeid.
23.02.2012 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a IV kvartali andmed, uuendatud 2011.a I-III kvartali andmeid.
23.02.2012 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a IV kvartali andmed, uuendatud 2011.a I-III kvartali andmeid.
23.02.2012 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a IV kvartali andmed, uuendatud 2011.a I-III kvartali andmeid.
23.02.2012 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED - LO02 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed, korrigeeritud 2009. ja 2010. aasta andmeid.
23.02.2012 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED - LO01 Liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud maakonna lõikes Uuendatud Lisatud 2010. ja 2011. aasta andmed, korrigeeritud 2009. aasta andmeid.
23.02.2012 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED - LO03 Joobes mootorsõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetused maakonna ja vanuse järgi Lisatud
13.02.2012 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Uuendatud 2010. aasta andmeid.
13.02.2012 Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
13.02.2012 Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
13.02.2012 Tervishoiu kogukulud - KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
13.02.2012 Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
13.02.2012 Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
8.02.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK10 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
8.02.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK11 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
8.02.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK12 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
8.02.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK13 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
8.02.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK20 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
8.02.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK21 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
8.02.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK22 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
8.02.2012 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK23 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
3.02.2012 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2011. aasta andmeid.
2.02.2012 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED - TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
30.01.2012 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Lisatud
27.01.2012 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED - TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
27.01.2012 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED - TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Täiendatud 2010. aasta andmeid.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi haigla liikide lõikes Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT20 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi kiirabis maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT30 Psühhiaatria teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi ja täidetud ametikohad Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT40 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv verekeskuses ametikoha järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT50 Hambaravi teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv vastaval ametikohal ja täidetud ametikohad maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
29.12.2011 Tervishoiutöötajad - THT60 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv perearstiabiasutustes ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK10 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK11 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK12 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK13 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK20 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK21 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK22 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK23 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK10 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK11 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK12 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK13 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK20 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK21 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK22 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK23 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK40 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused maakonna järgi (tuhat krooni) Lisatud
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK41 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused teenuseosutaja liigi järgi (tuhat krooni) Lisatud
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK42 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused omaniku liigi järgi (tuhat krooni) Lisatud
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK43 Haiglate infotehnoloogilised kulutused haigla liigi järgi (tuhat krooni) Lisatud
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK40 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused maakonna järgi (tuhat eurot) Lisatud
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK41 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused teenuseosutaja liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK42 Tervishoiuteenuse osutajate infotehnoloogilised kulutused omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
28.12.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK43 Haiglate infotehnoloogilised kulutused haigla liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.12.2011 Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (kroon) Uuendatud Parandatud aastate 1999-2009 andmeid.
19.12.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Parandatud aastate 1999-2009 andmeid.
15.12.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV40 Perearstiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
15.12.2011 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED - TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
13.12.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
13.12.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
13.12.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
13.12.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
13.12.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
13.12.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
13.12.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
6.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
6.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
6.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
6.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR11 Radioisotoopdiagnostilised uuringud liigi, elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR15 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR16 Ultraheli elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR17 Ultraheli elundkonna, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR18 Kiiritusravi liigi, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR20 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR21 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR80 Elupuhused morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Diagnostika ja ravimenetlused - DR90 Lahangud Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
3.12.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a III kvartali andmed.
3.12.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a III kvartali andmed.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP11 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP12 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP13 Statsionaarse ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP21 Päevakirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
27.11.2011 Kirurgilised protseduurid - KP51 Väiksed kirurgilised protseduurid Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
25.11.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a III kvartali andmed, parandatud II kvartali andmeid.
25.11.2011 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a III kvartali andmed.
25.11.2011 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a III kvartali andmed.
25.11.2011 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a III kvartali andmed.
23.11.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH20 Vastsündinute haigestumus ja surnultsündinute surma põhjused Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
23.11.2011 Sünnid - SR90 Imikute rinnapiimaga toitmine vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU11 Tervise enesehinnang soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU111 Tervise enesehinnang piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU112 Tervise enesehinnang rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU113 Tervise enesehinnang majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU12 Depressiivsete episoodide esinemine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU121 Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU122 Depressiivsete episoodide esinemine rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU123 Depressiivsete episoodide esinemine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU13 Hammaste pesemise sagedus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU131 Hammaste pesemise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU132 Hammaste pesemise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen - KU133 Hammaste pesemise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine - KU21 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine - KU211 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine - KU212 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine - KU213 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine - KU22 Puu- ja juurviljade söömine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine - KU221 Puu- ja juurviljade söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine - KU222 Puu- ja juurviljade söömine rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine - KU223 Puu- ja juurviljade söömine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal - KU31 Kehaline aktiivsus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal - KU311 Kehaline aktiivsus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal - KU312 Kehaline aktiivsus rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal - KU313 Kehaline aktiivsus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal - KU32 Kehamassiindeks soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal - KU321 Kehamassiindeks piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal - KU322 Kehamassiindeks rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal - KU323 Kehamassiindeks majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine - KU41 Seksuaalvahekorra kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine - KU411 Seksuaalvahekorra kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine - KU412 Seksuaalvahekorra kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine - KU413 Seksuaalvahekorra kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine - KU42 Kondoomi kasutamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine - KU421 Kondoomi kasutamine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine - KU422 Kondoomi kasutamine rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine - KU423 Kondoomi kasutamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU51 Alkoholi tarvitamise kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU511 Alkoholi tarvitamise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU512 Alkoholi tarvitamise kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU513 Alkoholi tarvitamise kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU52 Keskmine vanus esmakordsel alkoholi proovimisel ja purju joomisel soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU53 Alkoholi tarvitamise sagedus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU531 Alkoholi tarvitamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU532 Alkoholi tarvitamise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU533 Alkoholi tarvitamise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU54 Purjus oldud korrad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU541 Purjus oldud korrad piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU542 Purjus oldud korrad rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine - KU543 Purjus oldud korrad majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU61 Suitsetamise kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU611 Suitsetamise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU612 Suitsetamise kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU613 Suitsetamise kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU62 Keskmine vanus esimese sigareti suitsetamisel soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU63 Suitsetamise sagedus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU631 Suitsetamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU632 Suitsetamise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU633 Suitsetamise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU64 Vesipiibu suitsetamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU641 Vesipiibu suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine - KU642 Vesipiibu suitsetamine rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine - KU71 Kanepi suitsetamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine - KU711 Kanepi suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine - KU712 Kanepi suitsetamine rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
23.11.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine - KU713 Kanepi suitsetamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisatud aasta 2009/2010 andmed.
21.11.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
21.11.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
21.11.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH1 Haiglast väljakirjutatute keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
21.11.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH2 Haiglast lahkunute keskmine ravikestus põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
21.11.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH3 Päevaravi keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
21.11.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
8.11.2011 Ravivoodid - RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Parandatud 2003.-2009. aasta andmeid.
3.11.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - TT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendustöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendustöötaja eriala järgi (Eesti kroonides) Uuendatud Parandatud diabeediõdede ja erakorralise meditsiini õdede palka 2011.
2.11.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Parandatud viga kõikide aastate andmetes.
1.11.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV50 Hambaravi külastused ja töö maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
1.11.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO40 Hambaravi asutused ja võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.10.2011 Surmad - SD23 Standarditud suremuskordajad 100 0 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Lisatud
27.10.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE11 Kiirabi väljakutsed 1000 elaniku kohta brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE21 Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE26 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanusrühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK2 Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.10.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
27.10.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
27.10.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV13 Arsti ambulatoorste vastuvõttude ja koduvisiitide arv 1000 elaniku kohta vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010.a andmed.
27.10.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010.a andmed.
27.10.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010.a andmed.
27.10.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV40 Perearstiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010.a andmed.
21.10.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - TT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (Eesti kroonides) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
21.10.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - TT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi (Eesti kroonides) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
21.10.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - TT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendusalatöötaja eriala järgi (Eesti kroonides) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
21.10.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - TT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (Eesti kroonides) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
21.10.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - YTT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (eurodes) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
21.10.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - YTT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi (eurodes) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
21.10.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - YTT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendusalatöötaja eriala järgi (eurodes) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
21.10.2011 Tervishoiutöötajate töötasu - YTT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (eurodes) Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
21.10.2011 Rahvaarv - RV02 Aastakeskmine rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
21.10.2011 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED - TERV01 Tervisekaotus (suremuskaotus ja haiguskaotus) kohalike omavalitsuste lõikes Lisatud
21.10.2011 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED - TERV02 Tervisekaotus (suremuskaotus ja haiguskaotus) vanusrühma ja maakonna lõikes Lisatud
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (kroon) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
17.10.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
13.10.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2010. aasta andmeid.
10.10.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
10.10.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH2 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
10.10.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH3 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
10.10.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
10.10.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
10.10.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH6 Psühhiaatriaekspertiisid ekspertiisi liigi ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
10.10.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
3.10.2011 Rahvaarv - RV01 Rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar. Uuendatud Lisatud 2011. aasta andmed.
1.10.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
1.10.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
1.10.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV40 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV70 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Ravivoodid - RV71 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Uuendatud 2010.a andmeid.
30.09.2011 Hospital beds - RV21 Hospital beds' utilization by hospital's type of owner Uuendatud Renewed data for 2010.
2.09.2011 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a II kvartali andmed.
2.09.2011 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a II kvartali andmed.
2.09.2011 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a II kvartali andmed.
2.09.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a II kvartali andmed.
31.08.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuv??tud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a II kvartali andmed.
31.08.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a II kvartali andmed.
4.07.2011 Tuberkuloos - TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
4.07.2011 Tuberkuloos - TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
4.07.2011 Tuberkuloos - TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (va MDR- TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
4.07.2011 Tuberkuloos - TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisatud 2008. aasta andmed.
4.07.2011 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Parandatud 2010. aasta esialgseid andmeid.
30.06.2011 Tuberkuloos - TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
29.06.2011 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
28.06.2011 Kõrgtehnoloogilised seadmed - KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV60 Hooldusravivoodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV40 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV70 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
21.06.2011 Ravivoodid - RV71 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta esialgsed andmed.
20.06.2011 Surmad - SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
20.06.2011 Surmad - SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
20.06.2011 Surmad - SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
20.06.2011 Surmad - SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
20.06.2011 Surmad - SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
20.06.2011 Surmad - SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
20.06.2011 Surmad - SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
20.06.2011 Surmad - SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK01 Abortide arv naise vanusrühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK61 Aborti teinud naiste perekonnaseis naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK62 Aborti teinud naised varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Abordid - RK63 Aborti teinud naised varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK1 Doonorite ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR01 Elussünnid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR30 Sünnikaal raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR43 Sünnitajate rasedusaegne arstiabi maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR52 Sünnitajad hariduse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
14.06.2011 Sünnid - SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
3.06.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a I kvartali andmed.
3.06.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a I kvartali andmed.
31.05.2011 Kirurgilised protseduurid - KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
26.05.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a I kvartali andmed.
25.05.2011 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a I kvartali andmed.
25.05.2011 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a I kvartali andmed.
25.05.2011 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2011.a I kvartali andmed.
25.05.2011 TERVISEPROFIILIDE KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ANDMED - TUL01 Tulekahjud ning tulekahjudes hukkunud ja vigastatud Harjumaa valdades ja linnades Uuendatud Lisatud andmed Tallinna linna ja linnaosade kohta.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (kroon) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
19.05.2011 Tuberkuloos - TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Tervise enesehinnang - TKU01 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Tervise enesehinnang - TKU02 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Tervise enesehinnang - TKU03 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Tervise enesehinnang - TKU04 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Tervise enesehinnang - TKU05 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Toitumine - TKU10 Viimase 7 päeva jooksul värske puu- ja juurvilja söömine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Toitumine - TKU11 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud juurviljade kogus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Toitumine - TKU12 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud puuviljade kogus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Toitumine - TKU13 Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Toitumine - TKU14 Tavaliselt kasutatud soola tüüp soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Alkoholi tarvitamine - TKU20 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Alkoholi tarvitamine - TKU21 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Alkoholi tarvitamine - TKU22 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Alkoholi tarvitamine - TKU23 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Alkoholi tarvitamine - TKU24 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Alkoholi tarvitamine - TKU25 Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU30 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU31 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU32 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU33 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU34 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU40 Kehamassiindeks soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU41 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU42 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU43 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Kehaline aktiivsus ja kehakaal - TKU44 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Suitsetamine - TKU50 Suitsetamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Suitsetamine - TKU51 Suitsetamine soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Suitsetamine - TKU52 Suitsetamine soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Suitsetamine - TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Suitsetamine - TKU54 Suitsetamine soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Suitsetamine - TKU56 Tubakasuitsule eksponeeritus ühiskondlikes ruumides või töökohas aja, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Suitsetamine - TKU57 Tubakasuitsule eksponeeritus kodus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Seksuaalkäitumine - TKU60 Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutamine Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Seksuaalkäitumine - TKU62 Viimase 30 päeva jooksul kasutatud rasestumisvastased meetodid soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Liiklusohutus - TKU80 Pimedal ajal helkuri kasutamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Liiklusohutus - TKU81 Turvavöö kasutamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
18.05.2011 Liiklusohutus - TKU82 Pärast alkoholi tarvitamist auto juhtimine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
13.05.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Lisatud
13.05.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK31 Haiglaapteekide käive Lisatud
13.05.2011 Tervishoiutöötajad - THT80 Üldapteekide töötajad maakonna järgi Lisatud
13.05.2011 Tervishoiutöötajad - THT81 Haiglaapteekide töötajad Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade lõikes (DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
13.05.2011 RAVIMISTATISTIKA - ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Lisatud
6.05.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
6.05.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE10 Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
6.05.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE20 Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
6.05.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
6.05.2011 Nakkushaigused - NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed ning kordajad 100 000 elaniku kohta.
6.05.2011 Nakkushaigused - NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed ning kordajad 100 000 elaniku kohta.
6.05.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE27 Kiirabilt väljasõitudel abi saanud vanusrühmiti kiirabibrigaadi eriala ja selle pidaja paiknemise maakonna järgi (1995-2003) Lisatud
5.04.2011 Terviseprofiilide koostamiseks vajalikud andmed - TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed, parandatud 2009. aasta andmeid.
5.04.2011 Terviseprofiilide koostamiseks vajalikud andmed - LO02 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 2000-2008 ja 2010 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP11 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP12 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP13 Statsionaarse ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP21 Päevakirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
1.04.2011 Kirurgilised protseduurid - KP51 Väiksed kirurgilised protseduurid Lisatud
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK10 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK11 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK12 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK13 Haiglate tulud haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK20 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK21 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK22 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - TK23 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK10 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK11 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK12 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK13 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK20 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK21 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK22 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK23 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.03.2011 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
22.03.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 kvartalite kokkuvõte, parandatud I-IV kvartali andmeid.
22.03.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 kvartalite kokkuvõte, parandatud I-IV kvartali andmeid.
21.03.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1998-2002 andmed.
21.03.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 1998-2002 andmed.
21.03.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1998-2002 andmed.
21.03.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1998-2002 andmed.
21.03.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 1998-2002 andmed.
21.03.2011 Registreeritud esmashaigestumus - EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1998-2002 andmed.
11.03.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH2 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1998-2007 andmed.
11.03.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH3 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1998-2007 andmed.
11.03.2011 Psüühika- ja käitumishäired - PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1997-2002 andmed.
7.03.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010.a IV kvartali andmed.
7.03.2011 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010.a IV kvartali andmed.
25.02.2011 Terviseprofiilide koostamiseks vajalikud andmed - TUL01 Tulekahjud Harjumaa valdades ja linnades Uuendatud Parandatud Saue linna ja valla, Keila linna ja valla andmeid.
23.02.2011 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta IV kvartali andmed.
23.02.2011 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta IV kvartali andmed, parandatud 2010. aasta II kvartali andmeid .
23.02.2011 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta IV kvartali andmeid.
23.02.2011 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta IV kvartali andmed.
17.02.2011 Sünnid - SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2002. ja 2005. aasta andmeid.
17.02.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU71 Kanepi suitsetamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
17.02.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU711 Kanepi suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
17.02.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU712 Kanepi suitsetamine rahvuse järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
17.02.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU713 Kanepi suitsetamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
17.02.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU54 Purjus oldud korrad soo ja vanuse järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
17.02.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU541 Purjus oldud korrad piirkonna järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
17.02.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU542 Purjus oldud korrad rahvuse järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
17.02.2011 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU543 Purjus oldud korrad majandusliku olukorra järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
16.02.2011 Nakkushaigused - NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhud soo ja maakonna järgi Lisatud
7.02.2011 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK2 Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine Uuendatud Lisatud 2000.-2006. aasta andmed.
7.02.2011 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Uuendatud Lisatud 2003.-2006. aasta andmed.
1.02.2011 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED - TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
28.01.2011 TERVIST EDENDAVAD ASUTUSED - TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (euro) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
27.01.2011 Tervishoiu kogukulud - YKK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
12.01.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE11 Kiirabi väljakutsed 1000 elaniku kohta brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
12.01.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE21 Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
12.01.2011 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE26 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
12.01.2011 Terviseprofiilide koostamiseks vajalikud andmed - LO01 Liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud maakonna lõikes Lisatud
12.01.2011 Terviseprofiilide koostamiseks vajalikud andmed - TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Lisatud
12.01.2011 Terviseprofiilide koostamiseks vajalikud andmed - TUL01 Tulekahjud Harjumaa valdades ja linnades Lisatud
6.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Parandatud 2006. aasta andmeid.
6.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Uuendatud Parandatud 2006. aasta andmeid.
6.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Uuendatud Parandatud 2006. aasta andmeid.
6.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi haigla liikide lõikes Uuendatud Parandatud 2006. aasta andmeid.
6.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Uuendatud Parandatud 2006. aasta andmeid.
6.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT70 "Tervishoiutöötajate arv omandatud eriala järgi soo lõikes (vastava erialase haridusega isikud) " Uuendatud Parandatud 2006. aasta andmeid.
6.01.2011 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2009. ja 2010. aasta andmeid.
5.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Parandatud 2007. aasta andmeid.
5.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Uuendatud Parandatud 2007. aasta andmeid.
5.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Uuendatud Parandatud 2007. aasta andmeid.
5.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi haigla liikide lõikes Uuendatud Parandatud 2007. aasta andmeid.
5.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Uuendatud Parandatud 2007. aasta andmeid.
5.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT60 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv perearstiabiasutustes ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Parandatud 2007. aasta andmeid.
5.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT70 "Tervishoiutöötajate arv omandatud eriala järgi soo lõikes (vastava erialase haridusega isikud) " Uuendatud Parandatud 2007. aasta andmeid.
4.01.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
4.01.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
4.01.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH1 Haiglast väljakirjutatute keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
4.01.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH2 Haiglast lahkunute keskmine ravikestus põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
4.01.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH3 Päevaravi keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
4.01.2011 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 2003-2007 andmed.
3.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Uuendatud 2009. aasta andmeid.
3.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Uuendatud Uuendatud 2009. aasta andmeid.
3.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Uuendatud Uuendatud 2009. aasta andmeid.
3.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi haigla liikide lõikes Uuendatud Uuendatud 2009. aasta andmeid.
3.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Uuendatud Uuendatud 2009. aasta andmeid.
3.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT50 Hambaravi teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv vastaval ametikohal ja täidetud ametikohad maakondade lõikes Uuendatud Parandatud 2008. aasta andmeid
3.01.2011 Tervishoiutöötajad - THT60 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv perearstiabiasutustes ametikoha järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
31.12.2010 Tervishoiutöötajad - THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
31.12.2010 Tervishoiutöötajad - THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
31.12.2010 Tervishoiutöötajad - THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi haigla liikide lõikes Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
31.12.2010 Tervishoiutöötajad - THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
31.12.2010 Tervishoiutöötajad - THT20 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi kiirabis maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
31.12.2010 Tervishoiutöötajad - THT30 Psühhiaatria teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi ja täidetud ametikohad Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
31.12.2010 Tervishoiutöötajad - THT40 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv verekeskuses ametikoha järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
31.12.2010 Tervishoiutöötajad - THT50 Hambaravi teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv vastaval ametikohal ja täidetud ametikohad maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.12.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.12.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH2 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.12.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH3 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
28.12.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
28.12.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
28.12.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH6 Psühhiaatriaekspertiisid ekspertiisi liigi ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
28.12.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
20.12.2010 Nakkushaigused - NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja soo ja vanuse järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
17.12.2010 Pahaloomulised kasvajad - PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi. Uuendatud Lisatud 2007. aasta andmed.
17.12.2010 Pahaloomulised kasvajad - PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide / valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2007. aasta andmed.
16.12.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
16.12.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
16.12.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
16.12.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
16.12.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
16.12.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR11 Radioisotoopdiagnostilised uuringud liigi, elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR15 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR16 Ultraheli elundkonna, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR17 Ultraheli elundkonna, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR18 Kiiritusravi liigi, vanusrühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR20 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR21 Funktsionaaldiagnostika vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR70 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR71 Laboratoorsed uuringud vanusrühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR80 Elupuhused morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Diagnostika ja ravimenetlused - DR90 Lahangud Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
13.12.2010 Kõrgtehnoloogilised seadmed - KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Parandatud 2007., 2008. ja 2009. aasta andmeid.
9.12.2010 Nakkushaigused - NH04 Peamiselt seksuaalsel teel levivate haiguste registreeritud juhud soo ja vanusrühma järgi Lisatud
9.12.2010 Nakkushaigused - NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja soo ja vanuse järgi Lisatud
6.12.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 III kvartali andmed.
3.12.2010 Rahvaarv - RV01 Rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi, 1. jaanuar. Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
3.12.2010 Rahvaarv - RV02 Aastakeskmine rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud andmeid.
3.12.2010 Kirurgilised protseduurid - KP11 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.11.2010 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH3 Päevaravi keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.11.2010 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
30.11.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta III kvartali andmed, lisandusid Eesti Kaitseväe andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP12 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP13 Statsionaarse ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP21 Päevakirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanusrühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Kirurgilised protseduurid - KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH1 Haiglast väljakirjutatute keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
29.11.2010 Päeva- ja haiglaravi põhjused - PH2 Haiglast lahkunute keskmine ravikestus põhjuse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
26.11.2010 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta III kvartali andmed.
26.11.2010 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta III kvartali andmed.
26.11.2010 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta III kvartali andmed, parandatud 2010 II kvartali ja 2008 III kvartali andmeid.
26.11.2010 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta III kvartali andmed.
24.11.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
23.11.2010 Sünnid - SR90 Imikute rinnapiimaga toitmine vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
23.11.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH20 Vastsündinute haigestumus ja surnultsündinute surma põhjused Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
19.11.2010 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU TKU41-TKU44 (Kehamassiindeks), TKU50-TKU54 (Suitsetamine), TKU21-TKU24 (Alkoholi tarbimine) Uuendatud Parandatud jaotusi ja andmeid.
19.11.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - YTT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (euro) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - YTT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi (euro) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - YTT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendusalatöötaja eriala järgi (euro) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - YTT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi (euro) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK10 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK11 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK12 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK13 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK20 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK21 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK22 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud - YTK23 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine - YPL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiu kogukulud - YKK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiu kogukulud - YKK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiu kogukulud - YKK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat eurot) Lisatud
19.11.2010 Tervishoiu kogukulud - YKK20 Tervishoiu kogukulude näitajad (euro) Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta eriala ja maakonna järgi Uuendatud Andmed viidud üle tabelisse THT11, lisatud aastad 2006-2008
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta eriala ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Andmed viidud üle tabelisse THT12, lisatud aastad 2006-2008
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta eriala ja omaniku vormi järgi Uuendatud Andmed viidud üle tabelisse THT14, lisatud aastad 2006-2008
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta eriala ja haigla liigi järgi Uuendatud Andmed viidud üle tabelisse THT13, lisatud aastad 2006-2008
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate üldarv ametikoha järgi maakondade lõikes Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi maakondade lõikes Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi teenuseosutaja liigi lõikes Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi haigla liikide lõikes Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT14 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha ning omandatud eriala järgi omaniku vormi lõikes Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT20 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi kiirabis maakondade lõikes Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT30 Psühhiaatria teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi ja täidetud ametikohad Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT40 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv verekeskuses ametikoha järgi Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT50 Hambaravi teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv vastaval ametikohal ja täidetud ametikohad maakondade lõikes Lisatud
12.11.2010 Tervishoiutöötajad - THT60 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv perearstiabiasutustes ametikoha järgi maakondade lõikes Lisatud
11.11.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
11.11.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
11.11.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendusalatöötaja eriala järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
11.11.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2010. aasta andmed.
1.11.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV50 Hambaravi külastused ja töö maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta.
1.11.2010 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO40 Hambaravi asutused ja võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta.
26.10.2010 Rahvaarv - RV02 Aastakeskmine rahvaarv soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta andmed.
26.10.2010 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK2 Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine Uuendatud Lisatud 2009. aasta.
26.10.2010 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Uuendatud Lisatud 2009. aasta.
25.10.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta.
25.10.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
25.10.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud 2009. aasta andmeid.
25.10.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV13 Arsti ambulatoorste vastuvõttude ja koduvisiitide arv 1000 elaniku kohta vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta, parandatud 2008. aasta andmeid.
25.10.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
25.10.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta.
25.10.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV40 Perearstiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta.
25.10.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud
25.10.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastad 2003-2006, parandatud andmeid.
25.10.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastad 2003-2006, parandatud andmeid.
25.10.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastad 2003-2006, parandatud andmeid.
25.10.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastad 2003-2006, parandatud andmeid.
25.10.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastad 2003-2006, parandatud andmeid.
5.10.2010 Tervishoiutöötajad - THT10 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta esialgsed andmed.
5.10.2010 Tervishoiutöötajad - THT11 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta eriala ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta esialgsed andmed.
5.10.2010 Tervishoiutöötajad - THT12 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta eriala ja omaniku vormi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta esialgsed andmed.
5.10.2010 Tervishoiutöötajad - THT13 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta eriala ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta esialgsed andmed.
29.09.2010 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
29.09.2010 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
28.09.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
28.09.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
28.09.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanusrühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
28.09.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.09.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2004.-2005. aasta andmed.
16.09.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV13 Arsti ambulatoorste vastuvõttude ja koduvisiitide arv 1000 elaniku kohta vanusrühma, eriala ja maakonna järgi Lisatud
14.09.2010 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK1 Doonorite ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisatud 2009. aasta
9.09.2010 Surmad - SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud Läänemaa ja Lääne-Virumaa andmed
9.09.2010 Surmad - SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud Läänemaa ja Lääne-Virumaa andmed
9.09.2010 Surmad - SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Parandatud Läänemaa ja Lääne-Virumaa andmed
6.09.2010 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 II kvartali andmed
6.09.2010 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 II kvartali andmed
6.09.2010 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 II kvartali andmed
6.09.2010 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 II kvartali andmed
1.09.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 II kvartali andmed
1.09.2010 Ambulatoorsed vastuv??tud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010 II kvartali andmed
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE10 Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastad 2004-2007
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE11 Kiirabi väljakutsed 1000 elaniku kohta brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastad 2004-2007
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE20 Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastad 2004-2007
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE21 Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastad 2004-2007
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastad 2004-2007
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE26 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud aastad 2004-2007
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud aasta 2006
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisatud aasta 2007
26.08.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanusrühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud aasta 2008
27.07.2010 Pahaloomulised kasvajad - PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2007. aasta
27.07.2010 Pahaloomulised kasvajad - PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2007. aasta
27.07.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisatud aastad 2003-2007
27.07.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisatud aastad 2000-2007
27.07.2010 Psüühika- ja käitumishäired - PKH6 Psühhiaatriaekspertiisid ekspertiisi liigi ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud aastad 2000-2007
7.07.2010 Tervishoiu kogukulud - TK20 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi Uuendatud Parandatud 2008. aasta andmeid
30.06.2010 Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes Uuendatud Parandatud 2008. aasta andmeid
30.06.2010 Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Parandatud 2008. aasta andmeid
30.06.2010 Tervishoiu kogukulud - KK12 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Parandatud 2004., 2005. ja 2008. aasta andmeid
30.06.2010 Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad Uuendatud Parandatud andmeid.
30.06.2010 Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Parandatud andmeid.
22.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
22.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
22.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendusalatöötaja eriala järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
22.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU111 Tervise enesehinnang piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU121 Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU131 Hammaste pesemise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU211 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU221 Puu- ja juurviljade söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU311 Kehaline aktiivsus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU321 Kehamassiindeks piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU411 Seksuaalvahekorra kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU421 Kondoomi kasutamine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU511 Alkoholi tarbimise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU531 Alkoholi tarbimise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU541 Purjus oldud korrad piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU611 Suitsetamise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU631 Suitsetamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU641 Vesipiibu suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - KU711 Kanepi suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
21.06.2010 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud andmeid.
21.06.2010 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud andmeid.
21.06.2010 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Parandatud andmeid.
18.06.2010 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU04 Tervise enesehinnang soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
18.06.2010 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU23 Alkoholi tarbimine nädalas soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
18.06.2010 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU33 Tervisespordi harrastamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
18.06.2010 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU43 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
18.06.2010 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisatud Eesti keskmised näitajad.
18.06.2010 Ravivoodid - RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Tuberkuloos - TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisatud 2007.aasta
18.06.2010 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV60 Hooldusravivoodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV40 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV70 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Ravivoodid - RV71 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.06.2010 Surmad - SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Lisatud
18.06.2010 Surmad - SD22 Surmad 100 0 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Lisatud
18.06.2010 Surmad - SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Lisatud
18.06.2010 Surmad - SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Lisatud
18.06.2010 Surmad - SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Lisatud
18.06.2010 Surmad - SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Lisatud
18.06.2010 Surmad - SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Lisatud
18.06.2010 Surmad - SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Lisatud
17.06.2010 Ravivoodid - RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Lisatud
16.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT01 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Lisatud
16.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT02 Täis- ja osalise töötajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan arsti eriala järgi Lisatud
16.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT03 Täis- ja osalise töötajaga töötavate õendusalatöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan õendusalatöötaja eriala järgi Lisatud
16.06.2010 Tervishoiutöötajate töötasu - TT04 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Lisatud
14.06.2010 Kõrgtehnoloogilised seadmed - KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2006., 2007. ja 2009. aasta
31.05.2010 Ravivoodid - RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta I kvartali andmed
31.05.2010 Ravivoodid - RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta I kvartali andmed
31.05.2010 Ravivoodid - RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta I kvartali andmed
31.05.2010 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2010. aasta I kvartali andmed
31.05.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Lisatud
31.05.2010 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid - AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Lisatud
26.05.2010 Sünnid - SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
26.05.2010 Abordid - RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Tuberkuloos - TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Abordid - RK01 Kõik abordid naise vanusrühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Abordid - RK11 Abordid liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Abordid - RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Abordid - RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Abordid - RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Abordid - RK61 Aborti teinud naiste perekonnaseis naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Abordid - RK62 Abordid naise varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
18.05.2010 Abordid - RK63 Abordid naise varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR01 Elussünnid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR30 Sünnikaal raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR43 Sünnitajate rasedusaegne arstiabi maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR52 Sünnitajad hariduse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
17.05.2010 Sünnid - SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
5.05.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE10 Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
5.05.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE20 Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
5.05.2010 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond - KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
5.05.2010 Tervishoiuteenuse osutajad - TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisatud 2009. aasta
5.05.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Parandatud andmeid
5.05.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Parandatud andmeid
5.05.2010 Registreeritud esmashaigestumus - EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Parandatud andmeid
05.05.2010 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK1 Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine Lisatud
05.05.2010 Verekomponentide tootmine ja kasutamine - VK2 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Lisatud
30.04.2010 Tervishoiu kogukulud - KK10 Tervishoiu jooksvad kulud teenuste pakkujate ja finantseerimise allikate lõikes Uuendatud Lisatud 2008. aasta
30.04.2010 Tervishoiu kogukulud - KK11 Tervishoiu jooksvad kulud funktsioonide ja teenuste pakkujate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2008. aasta
30.04.2010 Tervishoiu kogukulud - KK20 Tervishoiu kogukulude näitajad Uuendatud Lisatud 2008. aasta, per capita näitajad eraldi tabelis (KK21)
30.04.2010 Tervishoiu kogukulud - KK21 Tervishoiu kogukulude per capita näitajad Uuendatud Per capita näitajad eraldi tabelisse, lisatud 2008. aasta
30.04.2010 Tervishoiu kogukulud - KK22 Tervishoiu kogukulud funktsioonide ja finantseerimise allikate lõikes (tuhat krooni) Uuendatud Lisatud 2008. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Tuberkuloos - TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2009. aasta
16.04.2010 Ravivoodid - RV30 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 0 elaniku kohta voodiprofiili järgi Lisatud
16.04.2010 Ravivoodid - RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 0 elaniku kohta Lisatud
16.04.2010 Ravivoodid - RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Lisatud
16.04.2010 Ravivoodid - RV40 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Lisatud
16.04.2010 Ravivoodid - RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Lisatud
16.04.2010 Ravivoodid - RV70 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi Lisatud
16.04.2010 Ravivoodid - RV71 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Lisatud