Viimati lisatud ja uuendatud tabelid

Kuupäev Valdkond Tabeli kood Tabeli nimetus Lisatud /
uuendatud
Märkus
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU10 Tervise enesehinnang soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU101 Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU103 Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU105 Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja kooselu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU106 Tervise enesehinnang soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU20 Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU201 Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU203 Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU205 Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja kooselu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU206 Tervisest tingitud igapäevategevuste piiratus soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU311 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU313 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU315 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja kooselu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU316 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU42 Emotsionaalse distressi esinemine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU423 Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU424 Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU425 Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja kooselu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU426 Emotsionaalse distressi esinemine soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU50 Ravikindlustuse olemasolu soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU501 Ravikindlustuse olemasolu soo ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU503 Ravikindlustuse olemasolu soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU504 Ravikindlustuse olemasolu soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU51 Arsti külastamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU52 Haiglas viibimine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU53 Retseptiravimite tarvitamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU71 Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
16.12.2016 Eesti Terviseuuring ETU80 Puuviljade söömine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.12.2016 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2000-2013 andmeid.
14.12.2016 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2000-2013 andmeid.
14.12.2016 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi. Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2000-2013 andmeid.
14.12.2016 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2000-2013 andmeid.
7.12.2016 Terviseprofiilide alusandmed - kohalikele omavalitsustele PO01 Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid (isikud) haldusüksuse järgi Lisatud Lisati 2012.-2015. aasta andmed.
7.12.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed.
7.12.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed.
7.12.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 AV60: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed, uuendati 2013. a III - 2016. a II kvartali andmeid.
7.12.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 AV61: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed, uuendati 2013. a III - 2016. a II kvartali andmeid.
7.12.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 AV62: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed, uuendati 2013. a III - 2016. a II kvartali andmeid.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Registreeritud esmashaigestumus EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Registreeritud esmashaigestumus EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Registreeritud esmashaigestumus EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Registreeritud esmashaigestumus EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Registreeritud esmashaigestumus EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
23.11.2016 Registreeritud esmashaigestumus EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.11.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO15 Iseseisvad tervishoiuteenuse osutajad omaniku liigi, tervishoiutöötajate arvu ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.11.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad soo, vanuse ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT003 Töötavad arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajate keskmine vanus soo ja ameti järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT005 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT007 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT009 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT010 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.11.2016 Tervishoiutöötajad THT012 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.11.2016 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR-TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendati 2015. aasta andmeid.
21.11.2016 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendati 2013-2015. aasta andmeid.
16.11.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Nukleaarmeditsiini (radioisotoopdiagnostilised) uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR50 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR51 Menetlusradioloogia protseduurid ja uuritud patsiendid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.11.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
8.11.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili, omaniku liigi ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed.
8.11.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed.
8.11.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed.
8.11.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed, uuendati sesoonselt korrigeeritud andmeid perioodi III kv 2013 - II kv 2016 kohta.
8.11.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta III kvartali andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR01 Narkomaaniaravil viibijatele osutatav ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR02 Narkomaaniaravil viibijate diagnoos soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR03 Narkomaaniaravil viibijate ravistaatus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR04 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikum soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR05 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikumi tarvitamise viis soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR06 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR07 Narkomaaniaravil viibijate süstimiskogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR08 Narkomaaniaravil viibijate rahvus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR09 Narkomaaniaravil viibijate kõrgeim lõpetatud haridus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
7.11.2016 Narkomaaniaravi NR10 Narkomaaniaravil viibijate majanduslik aktiivsus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
27.10.2016 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2014.
27.10.2016 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2014.
27.10.2016 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2014.
27.10.2016 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2014.
27.10.2016 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2014.
27.10.2016 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati andmeid 2009-2014.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja täiendati andmeid 2004-2014.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendati 2015. aasta andmeid.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendati 2015. aasta andmeid.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja täiendati andmeid 2004-2014.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiabiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
26.10.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaarsti visiidid ja töö vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja täiendati andmeid 1999-2014.
26.10.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
19.10.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta novembrikuu andmed.
19.10.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate palgad haigla järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta märtsikuu andmed.
19.10.2016 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk, brutotunnipalga mediaan ja protsentiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta märtsikuu andmed.
19.10.2016 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk, brutokuupalga mediaan ja protsentiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta märtsikuu andmed.
19.10.2016 Tervishoiutöötajate töötasu TT07 Alla palgakokkulepete tasustatud ametikohtade arv ja osatähtsus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta märtsikuu andmed.
19.10.2016 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2008-2014 andmeid.
19.10.2016 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Uuendatud Lisati 2016. aasta märtsikuu andmed.
19.10.2016 Tervishoiutöötajad ETHT01 Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade üldarv ametiala järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta novembrikuu andmed.
12.10.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarne ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Kirurgilised protseduurid KP51 Väikesed kirurgilised protseduurid statsionaarses ja päevakirurgias teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
12.10.2016 Sünnid SR91 Imikute täielik rinnapiimaga toitmine kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.10.2016 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.10.2016 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.10.2016 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.10.2016 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.10.2016 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja teenuseosutaja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.10.2016 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.10.2016 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH5 Aktiivravihaiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja patsiendi elukoha maakonna järgi Lisatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.10.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta lõplikud andmed.
5.10.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta kohta täiendavaid näitajaid Tervise infosüsteemi põhjal.
5.10.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2015. aasta kohta täiendavaid näitajaid Tervise infosüsteemi põhjal.
5.10.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2015. aasta lõplikud andmed.
28.09.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
28.09.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
28.09.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaraviasutused ja -võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.09.2016 Oodatav eluiga OE12 Oodatav eluiga sünnihetkel Uuendatud Lisati 1989.-1999. ja 2015. aasta andmed.
21.09.2016 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.09.2016 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi OE0452: Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.09.2016 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014/2015. aasta andmed.
21.09.2016 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
14.09.2016 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid.
14.09.2016 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid.
14.09.2016 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued ambulatoorsed psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
14.09.2016 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
14.09.2016 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
14.09.2016 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid.
14.09.2016 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid.
7.09.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed.
7.09.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed.
7.09.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 AV60: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed, uuendati 2013. a II - 2016. a I kvartali andmeid.
7.09.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 AV61: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed, uuendati 2013. a II - 2016. a I kvartali andmeid.
7.09.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 AV62: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed, uuendati 2013. a II - 2016. a I kvartali andmeid.
9.08.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili, omaniku liigi ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed.
9.08.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed.
9.08.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed.
9.08.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed, uuendati 2013. a III - 2016. a I kvartali andmeid.
9.08.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglad omaniku liigi, haigla liigi ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta II kvartali andmed.
20.07.2016 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
20.07.2016 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
20.07.2016 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
20.07.2016 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
20.07.2016 Diagnostika ja ravimenetlused KV14 Siirdamisprotseduuride arv siiratud/ülekantud embrüote (või sügootide) ja viljastamise meetodi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV701 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad RV711 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
5.07.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Haigla ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendati 2015. aasta I ja IV kvartali andmeid.
5.07.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Uuendati 2015. aasta kõigi kvartalite andmeid.
5.07.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Haigla ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendati 2015. aasta kõigi kvartalite andmeid.
5.07.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendati 2015. a korrigeerimata andmeid ja 2013.-2015. sesoonselt korrigeeritud andmeid.
5.07.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2015. aasta andmed.
22.06.2016 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
22.06.2016 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
22.06.2016 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
22.06.2016 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014/2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD21 Surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD53 Surnultsündinute surma põhjused Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Surmad DR90 Lahangud Lisatud Tabel toodi üle diagnostika ja ravimenetluste teema juurest ja lisati 2015. aasta andmed.
21.06.2016 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Morfoloogilised uuringud Uuendatud Täiendati 2003.-2014. aasta andmeid.
10.06.2016 Sünnid SR01 Elussünnid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR03 Sünnid haiglate järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR30 Sünnikaal ja sündide arv raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR52 Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Sünnid SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK01 Abortide arv naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK61 Legaalselt indutseeritud abordid naise perekonnaseisu ja elukoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK62 Abordid naiste varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.06.2016 Abordid RK63 Abordid naiste varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
8.06.2016 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja parandati 2007-2014 andmeid.
8.06.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja parandati 2007-2014 andmeid.
6.06.2016 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
1.06.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
1.06.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
1.06.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 AV60: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
1.06.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 AV61: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
1.06.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 AV62: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
1.06.2016 Tervishoiutöötajad ETHT01 Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade üldarv ametiala järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed.
1.06.2016 Geriaatrilised hindamised GR01 Geriaatrilised hindamised soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
1.06.2016 Geriaatrilised hindamised GR02 Geriaatrilised hindamised tulemuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
1.06.2016 Geriaatrilised hindamised GR03 Geriaatrilised hindamised patsiendi suunamise järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
20.05.2016 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendati 2014. a andmeid ja lisati 2009-2011 andmed SHA2011 metoodika järgi.
20.05.2016 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendati 2014. a andmeid ja lisati 2009-2011 andmed SHA2011 metoodika järgi.
20.05.2016 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendati 2014. a andmeid ja lisati 2009-2011 andmed SHA2011 metoodika järgi.
20.05.2016 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude näitajad ühe inimese kohta Uuendatud Uuendati 2014. a andmeid ja lisati 2009-2011 andmed SHA2011 metoodika järgi.
20.05.2016 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Uuendati 2014. a andmeid ja lisati 2009-2011 andmed SHA2011 metoodika järgi.
20.05.2016 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendati 2014. a andmeid ja lisati 2009-2011 andmed SHA2011 metoodika järgi.
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade lõikes (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid
16.05.2016 Ravimite kasutamine ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2011.-2014. aasta andmeid.
16.05.2016 Tervishoiutöötajad THT80 Apteekide töötajad apteegi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Ravimite kasutamine RT01 Üldapteekides käideldud retseptid Lisatud Lisati 2006.-2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO50 Üld- ja haiglaapteekide arv Lisatud Lisati 2006.-2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (va MDR- TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed, uuendatud 2014. aasta andmeid.
16.05.2016 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta esialgsed andmed, uuendatud 2013. ja 2014. aasta andmeid.
16.05.2016 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
16.05.2016 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
11.05.2016 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
11.05.2016 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
11.05.2016 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
11.05.2016 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
11.05.2016 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
11.05.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
11.05.2016 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.05.2016 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.05.2016 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.05.2016 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.05.2016 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.05.2016 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.05.2016 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
10.05.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Haigla ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
10.05.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
10.05.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Haigla ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
10.05.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed, uuendati 2013. a II - 2015. a IV kvartalite andmeid.
10.05.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2016. aasta I kvartali andmed.
9.05.2016 Tervishoiutöötajad THT020 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
9.05.2016 Tervishoiutöötajad THT021 Registreeritud tervishoiutöötajad ametiala, soo ja vanuserühma järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed, uuendati 2014 andmeid.
6.04.2016 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisati aastate 1995, 1996 ja 2015 andmed.
6.04.2016 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
6.04.2016 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
6.04.2016 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
6.04.2016 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
6.04.2016 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
6.04.2016 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK2 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
6.04.2016 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
4.04.2016 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna lõikes Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
4.04.2016 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna lõikes Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.03.2016 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv ja osakaal registreeritud elanikkonnast soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.03.2016 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
2.03.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed ja 2015. aasta koondandmed.
2.03.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed ja 2015. aasta koondandmed.
2.03.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed.
2.03.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed.
2.03.2016 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed.
22.02.2016 Terviseprofiilide alusandmed - kohalikele omavalitsustele LO02 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT01 Rahulolu kasutatud tervishoiuteenusega Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT02 Hinnang oma tervislikule seisundile soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT03 Hinnang oma tervislikule seisundile vanuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT04 Hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT05 Hinnang arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile ning tervishoiukorraldusele Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT06 Rahulolu perearstisüsteemiga soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT07 Rahulolu perearstisüsteemiga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT81 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT82 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
17.02.2016 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT83 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu vanuse järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
9.02.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Haigla ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed.
9.02.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed.
9.02.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Haigla ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed.
9.02.2016 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed.
9.02.2016 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta IV kvartali andmed.
25.01.2016 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist Edendavad Lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
25.01.2016 Tervist edendavad asutused TEA02 Tervist Edendavad Koolid maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
25.01.2016 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist Edendavad Töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
11.01.2016 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed, uuendati 2000-2012 andmeid.
11.01.2016 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed, uuendati 2000-2012 andmeid.
11.01.2016 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi. Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
11.01.2016 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide/ valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
30.12.2015 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendati aastate 2012-2013 andmeid.
30.12.2015 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendati aastate 2012-2013 andmeid.
30.12.2015 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja järgi (tuhat eurot) Uuendatud Uuendati aastate 2012-2013 andmeid.
30.12.2015 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude per capita näitajad Uuendatud Uuendati aastate 2012-2013 andmeid.
30.12.2015 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Uuendati aastate 2012-2013 andmeid.
30.12.2015 Tervishoiukulud KK06 Tervishoiukulud rahastamisallika ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Lisatud Lisati aastate 2012-2014 andmed.
10.12.2015 Tervisekaotus TER01 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja vanuse järgi Lisatud Lisati 2013. aasta andmed.
10.12.2015 Tervisekaotus TER02 Rahvastiku tervisekaotus, suremuskaotus ja haiguskaotus soo ja maakonna järgi Lisatud Lisati 2013. aasta andmed.
10.12.2015 Tervisekaotus TER03 Rahvastiku tervisekaotus soo, vanuse ja põhjuse järgi Lisatud Lisati 2013. aasta andmed.
2.12.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
2.12.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
2.12.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
2.12.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
2.12.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
24.11.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (lühendatud näitajate loetelu, tuhat eurot) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
24.11.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
23.11.2015 Registreeritud esmashaigestumus EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
23.11.2015 Registreeritud esmashaigestumus EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
23.11.2015 Registreeritud esmashaigestumus EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
23.11.2015 Registreeritud esmashaigestumus EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
23.11.2015 Registreeritud esmashaigestumus EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
23.11.2015 Registreeritud esmashaigestumus EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
18.11.2015 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (va MDR- TB juhud) paikme järgi Uuendatud Uuendati 2012-2014. aasta andmeid.
18.11.2015 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendati 2012-2014. aasta andmeid.
17.11.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Radioisotoopdiagnostilised uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR15 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Elupuhused morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.11.2015 Diagnostika ja ravimenetlused DR90 Lahangud Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.11.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Haigla ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
10.11.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
10.11.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Haigla ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
10.11.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta III kvartali andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR01 Narkomaaniaravil viibijatele osutatav ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR02 Narkomaaniaravil viibijate diagnoos soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR03 Narkomaaniaravil viibijate ravistaatus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR04 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikum soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR05 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikumi tarvitamise viis soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR06 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR07 Narkomaaniaravil viibijate süstimiskogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR08 Narkomaaniaravil viibijate rahvus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR09 Narkomaaniaravil viibijate kõrgeim lõpetatud haridus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.11.2015 Narkomaaniaravi NR10 Narkomaaniaravil viibijate majanduslik aktiivsus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendati 2014. aasta andmeid.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendati 2014. aasta andmeid.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 1000 elaniku kohta vanuserühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
28.10.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaarsti visiidid ja töö vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
28.10.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
27.10.2015 Tervishoiukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati aastate 2012-2014 andmed.
27.10.2015 Tervishoiukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisati aastate 2012-2014 andmed.
27.10.2015 Tervishoiukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja lõikes Uuendatud Lisati aastate 2012-2014 andmed.
27.10.2015 Tervishoiukulud KK04 Tervishoiukulude per capita näitajad Uuendatud Lisati aastate 2012-2014 andmed.
27.10.2015 Tervishoiukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Uuendatud Lisati aastate 2012-2014 andmed.
21.10.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate üldandmed Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate palgad haigla järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk, brutotunnipalga mediaan ja protsentiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja täiendati 2011.-2014. aasta andmeid.
21.10.2015 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk, brutokuupalga mediaan ja protsentiilid ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja täiendati 2011.-2014. aasta andmeid.
21.10.2015 Tervishoiutöötajate töötasu TT07 Alla palgakokkulepete tasustatud ametikohtade arv ja osatähtsus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2015. aasta andmed ja uuendati 2014. aasta arst-residentide andmeid.
21.10.2015 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajate töötasu TT09 Täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunni- ja brutokuupalk vanuserühma ning ametiala järgi Lisatud Lisati 2011.-2015. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad ETHT01 Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade üldarv ametiala järgi Uuendatud Lisati 2004-2012. aasta andmed ja uuendati 2013.-2014. aasta andmeid.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad ameti ja soo järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed ja uuendati 2013. aasta andmeid.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT003 Tervishoiutöötajad ametiala ja ametite arvu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajad ametiala ja tööandjate arvu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT005 Kahel ametialal töötavad tervishoiutöötajad ametiala järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad ametiala ja maakondade arvu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT007 Arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ameti järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT009 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT010 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT011 Tervishoiutöötajad ametiala ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT012 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2004-2012. ja 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT014 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2004-2012. ja 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT015 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT016 Haigla tervishoiutöötajate töötamine ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT017 Tervishoiutöötajate töötamine ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT018 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2004-2012. ja 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT019 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT20 Kiirabiteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed ja uuendati kõiki kordajaid.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT30 Psühhiaatriateenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ameti järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed ja uuendati kõiki kordajaid.
21.10.2015 Tervishoiutöötajad THT40 Verekeskuste tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad ametiala järgi Uuendatud Lisati 1995-2003. ja 2014. aasta andmed ja uuendati kõiki kordajaid.
13.10.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarne ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarne ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.10.2015 Kirurgilised protseduurid KP51 Väikesed kirurgilised protseduurid statsionaarses ja päevakirurgias teenuse osutamise viisi, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.10.2015 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.10.2015 Surmad SD53 Surnultsündinute surma põhjused Lisatud Lisati aastate 1998-2014 andmed.
12.10.2015 Sünnid SR91 Imikute täielik rinnapiimaga toitmine kestuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute arv ja keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravilt lahkunute arv ja keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.10.2015 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU11 Tervise enesehinnang soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU111 Tervise enesehinnang piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU112 Tervise enesehinnang rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU113 Tervise enesehinnang majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU12 Depressiivsete episoodide esinemine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU121 Depressiivsete episoodide esinemine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU122 Depressiivsete episoodide esinemine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU123 Depressiivsete episoodide esinemine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU13 Hammaste pesemise sagedus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU131 Hammaste pesemise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU132 Hammaste pesemise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang, vaimne tervis ja hügieen KU133 Hammaste pesemise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine KU21 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine KU211 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine KU212 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine KU213 Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine KU22 Puu- ja juurviljade söömine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine KU221 Puu- ja juurviljade söömine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine KU222 Puu- ja juurviljade söömine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Toitumine KU223 Puu- ja juurviljade söömine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU31 Kehaline aktiivsus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU311 Kehaline aktiivsus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU312 Kehaline aktiivsus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU313 Kehaline aktiivsus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU32 Kehamassiindeks soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU321 Kehamassiindeks piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU322 Kehamassiindeks rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal KU323 Kehamassiindeks majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine KU41 Seksuaalvahekorra kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine KU411 Seksuaalvahekorra kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine KU412 Seksuaalvahekorra kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine KU413 Seksuaalvahekorra kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine KU42 Kondoomi kasutamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine KU421 Kondoomi kasutamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine KU422 Kondoomi kasutamine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine KU423 Kondoomi kasutamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU51 Alkoholi tarvitamise kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU511 Alkoholi tarvitamise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU512 Alkoholi tarvitamise kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU513 Alkoholi tarvitamise kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU52 Keskmine vanus esmakordsel alkoholi proovimisel ja purju joomisel soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU53 Alkoholi tarvitamise sagedus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU531 Alkoholi tarvitamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU532 Alkoholi tarvitamise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU533 Alkoholi tarvitamise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU54 Purjus oldud korrad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU541 Purjus oldud korrad piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU542 Purjus oldud korrad rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine KU543 Purjus oldud korrad majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU61 Suitsetamise kogemus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU611 Suitsetamise kogemus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU612 Suitsetamise kogemus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU613 Suitsetamise kogemus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU62 Keskmine vanus esimese sigareti suitsetamisel soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU63 Suitsetamise sagedus soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU631 Suitsetamise sagedus piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU632 Suitsetamise sagedus rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU633 Suitsetamise sagedus majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU64 Vesipiibu suitsetamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU641 Vesipiibu suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Suitsetamine KU642 Vesipiibu suitsetamine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine KU71 Kanepi suitsetamine soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine KU711 Kanepi suitsetamine piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine KU712 Kanepi suitsetamine rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
5.10.2015 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine KU713 Kanepi suitsetamine majandusliku olukorra järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
29.09.2015 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
29.09.2015 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
29.09.2015 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaravi asutused ja võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, parandati aastate 1999-2013 andmeid.
21.09.2015 Oodatav eluiga OE12 Oodatav eluiga sünnihetkel Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.09.2015 Oodatav eluiga OE044 Oodatav eluiga sünnimomendil ja elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi (1958/59-1988) Lisatud
21.09.2015 Oodatav eluiga OE045 Elada jäänud aastad soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
21.09.2015 Oodatav eluiga OE0451 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja asustusüksuse liigi järgi OE0452: Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
21.09.2015 Oodatav eluiga OE0452 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
21.09.2015 Oodatav eluiga OE0453 Elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
14.09.2015 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.09.2015 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.09.2015 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.09.2015 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.09.2015 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.09.2015 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.09.2015 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.09.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
2.09.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
2.09.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
2.09.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
2.09.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE402-418 Tervise enesehinnang Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE421-478 Toimetuleku ja igapäevategevuste piirangud Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE482-698 Terviseseisund Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE541-558 Ravimite kasutamine Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE602-658 Vaimne tervis Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE302-398 Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamine Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE702-818 Kehaline aktiivsus ja kehakaal Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE822-858 Toitumine Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE762-798 Alkoholi tarvitamine Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE722-758 Suitsetamine Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE862-958 Sotsiaalne võrgustik Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE962-978 Ootused ja rahulolu Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE82-238 Majanduslik aktiivsus ja materiaalne toimetulek Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHARE02-258 Sotsiaalmajanduslikud tausttunnused Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
26.08.2015 Euroopa tervise, tööjätu ja vananemise uuring (SHARE) SHL10-SHL63 Longituudsed näitajad Lisatud Lisati 2011-2013. aasta andmed.
25.08.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Haigla ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
25.08.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
25.08.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Haigla ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
25.08.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV224 Sesoonselt korrigeeritud haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Lisatud Lisati 2003.-2015. aasta andmed.
25.08.2015 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta II kvartali andmed.
23.07.2015 Diagnostika ja ravimenetlused KV10 Läbitud viljatusravi tsüklite arv viljastamise meetodi ja isiku vanuse järgi Lisatud Lisati aastate 2013-2014 andmed.
23.07.2015 Diagnostika ja ravimenetlused KV11 Siirdamiseks kasutatud embrüote või sügootide arv viljastamise meetodi järgi Lisatud Lisati aastate 2013-2014 andmed.
23.07.2015 Diagnostika ja ravimenetlused KV12 Kliinilised rasedused kunstliku viljastamise tulemusel sugurakkude omaniku ja viljastuse meetodi järgi Lisatud Lisati aastate 2012-2013 andmed.
23.07.2015 Diagnostika ja ravimenetlused KV13 Kunstliku viljastamise käigus tekkinud kõrvalekalded ja kõrvaltoimed Lisatud Lisati aastate 2013-2014 andmed.
17.07.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE11 Kiirabi väljakutsed 1000 elaniku kohta brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.07.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE21 Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
17.07.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE26 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, parandati 2008-2013. aasta andmeid.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Iseseisva statsionaarse õendusabi voodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV701 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.07.2015 Ravivoodid - aastastatistika RV711 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
22.06.2015 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
22.06.2015 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
22.06.2015 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
22.06.2015 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2013/2014. aasta andmed.
22.06.2015 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2012. aasta andmed, uuendati 2000-2011 andmeid.
22.06.2015 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud valitud paikme / paikmegrupi, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2012. aasta andmed, uuendati 2000-2011 andmeid.
22.06.2015 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi Uuendatud Lisati 2012. aasta andmed, uuendati 2000-2011 andmeid.
22.06.2015 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide / valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2012. aasta andmed, uuendati 2000-2011 andmeid.
19.06.2015 Surmad SD21 Surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD501 Imikusurmad soo ja surma põhjuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD60 Välditavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
19.06.2015 Surmad SD61 Ennetatavad surmad surma põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR01 Elussünnid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR03 Sünnid haiglate järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR30 Sünnikaal ja sündide arv raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR43 Sünnitajate rasedusaegne jälgimine maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR52 Sünnitajad hariduse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Sünnid SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK01 Abortide arv naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK61 Aborti teinud naiste perekonnaseis naise elukoha järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK62 Aborti teinud naised varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
10.06.2015 Abordid RK63 Aborti teinud naised varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
9.06.2015 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
9.06.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
3.06.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
3.06.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
3.06.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 AV60: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
3.06.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 AV61: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
3.06.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 AV62: Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
2.06.2015 Tervishoiutöötajad THT020 Välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.06.2015 Tervishoiutöötajad THT021 Registreeritud tervishoiutöötajad kutse, soo ja viieaastaste vanusgruppide lõikes, 31. detsembri seisuga Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
2.06.2015 Tervishoiutöötajad ETHT01 Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade üldarv ametiala järgi (esialgsed andmed) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
1.06.2015 Geriaatrilised hindamised GR01 Geriaatrilised hindamised soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
1.06.2015 Geriaatrilised hindamised GR02 Geriaatrilised hindamised tulemuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
1.06.2015 Geriaatrilised hindamised GR03 Geriaatrilised hindamised patsiendi suunamise järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT01 Rahulolu kasutatud tervishoiuteenusega Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT02 Hinnang oma tervislikule seisundile soo järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT03 Hinnang oma tervislikule seisundile vanuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT04 Hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT05 Hinnang arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile ning tervishoiukorraldusele Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT06 Rahulolu perearstisüsteemiga soo järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT07 Rahulolu perearstisüsteemiga vanuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT81 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT82 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT83 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu vanuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
26.05.2015 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT84 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu arstiabi kasutamise järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade lõikes (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Ravimite kasutamine ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2010-2013. aasta andmeid.
14.05.2015 Tervishoiutöötajad THT80 Üldapteekide töötajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.05.2015 Tervishoiutöötajad THT81 Haiglaapteekide töötajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.05.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
14.05.2015 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB71 Registreeritud tuberkuloosihaigete ravitulemused (va MDR- TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendatud 2013. ja 2012. aasta andmeid.
13.05.2015 Tuberkuloos TB72 Registreeritud MDR tuberkuloosi ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendatud 2013. ja 2012. aasta andmeid.
13.05.2015 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
13.05.2015 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE10 Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE11 Kiirabi väljakutsed 1000 elaniku kohta brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE20 Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE21 Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE26 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus 1000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
12.05.2015 Tervishoiuteenuse osutajad TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
12.05.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Haigla ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
12.05.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
12.05.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Haigla ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2015. aasta I kvartali andmed.
12.05.2015 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
11.05.2015 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
11.05.2015 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
11.05.2015 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
11.05.2015 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
11.05.2015 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
11.05.2015 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR01 Narkomaaniaravil viibijatele osutatav ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR02 Narkomaaniaravil viibijate diagnoos soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR03 Narkomaaniaravil viibijate ravistaatus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR04 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikum soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR05 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud narkootikumi tarvitamise viis soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR06 Narkomaaniaravil viibijate peamiselt kasutatud ravi liik soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR07 Narkomaaniaravil viibijate süstimiskogemus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR08 Narkomaaniaravil viibijate rahvus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR09 Narkomaaniaravil viibijate kõrgeim lõpetatud haridus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
7.05.2015 Narkomaaniaravi NR10 Narkomaaniaravil viibijate majanduslik aktiivsus soo, vanuserühma ja maakonna järgi Lisatud Lisati aastate 2008-2013 andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU01 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU02 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU03 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU04 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Tervise enesehinnang TKU05 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU10 Viimase 7 päeva jooksul värske puu- ja juurvilja söömine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU11 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud juurviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU12 Viimase 7 päeva jooksul päevas keskmiselt söödud puuviljade kogus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU13 Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Toitumine TKU14 Tavaliselt kasutatud soola tüüp soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU20 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU21 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU22 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU23 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU24 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Alkoholi tarvitamine TKU25 Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU30 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU31 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU32 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU33 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU34 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU40 Kehamassiindeks soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU41 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU42 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU43 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU44 Kehamassiindeks soo, vanuserühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU50 Suitsetamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU51 Suitsetamine soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU52 Suitsetamine soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU53 Suitsetamine soo ja piirkonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU54 Suitsetamine soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU56 Tubakasuitsule eksponeeritus ühiskondlikes ruumides või töökohas aja, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Suitsetamine TKU57 Tubakasuitsule eksponeeritus kodus soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine TKU60 Juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi kasutamine Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Seksuaalkäitumine TKU62 Viimase 30 päeva jooksul kasutatud rasestumisvastased meetodid soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Narkootikumide tarvitamine TKU70 Kanepi tarvitamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2010. ja 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU80 Pimedal ajal helkuri kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU81 Turvavöö kasutamine soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.05.2015 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring - Liiklusohutus TKU82 Pärast alkoholi tarvitamist auto juhtimine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorid ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisati aastate 2002, 2003 ja 2014 andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK11 Vereloovutused doonori soo või vanuserühma järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK15 Doonorlusest alaliselt või ajutiselt kõrvaldatud isikud peamise põhjuse järgi Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK4 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused (k.a verega edasikanduvate nakkushaiguste tekitajate uuringud) (2004-2013) Uuendatud Lisati aastate 2003-2007 andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK41 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK42 Doonorivere testimisel kinnitatud positiivsed nakkushaigustekitaja juhtumid Lisatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisati aastate 2004-2007 ja 2014 andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK2 Vere, verekomponentide ja -preparaatide kasutamine Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
6.04.2015 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.03.2015 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele TUL02 Tulekahjudes hukkunud maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
30.03.2015 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele UP01 Päästeameti registreeritud uppumised maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
25.03.2015 Terviseprofiilide alusandmed - maakondadele TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, parandati 2013. aasta andmeid.
23.03.2015 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv ja osakaal registreeritud elanikkonnast soo, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed.
4.03.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2014. aasta IV kvartali andmed, uuendati I-III kvartali andmeid.
4.03.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2014. aasta IV kvartali andmed, uuendati I-III kvartali andmeid.
4.03.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2014. aasta IV kvartali andmed, uuendati I-III kvartali andmeid.
4.03.2015 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2014. aasta IV kvartali andmed, uuendati I-III kvartali andmeid.
25.02.2015 Terviseprofiilide alusandmed. LO02  Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisati 2014. aasta andmed, uuendati 2012-2013. aasta andmeid.
10.02.2015 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta IV kvartali andmed.
10.02.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta IV kvartali andmed.
10.02.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2014. aasta IV kvartali andmed.
10.02.2015 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta IV kvartali andmed.
26.01.2015 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist edendavad lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2014. aasta andmed.
26.01.2015 Tervist edendavad asutused TEA02 Tervist edendavad koolid maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2014. aasta andmed.
26.01.2015 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist edendavad töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2014. aasta andmed.
17.12.2014 Pahaloomulised kasvajad PK10 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisati aastate 2010-2011 andmed, uuendati 2000-2009 andmeid.
17.12.2014 Pahaloomulised kasvajad PK20 Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud valitud paikme / paikmegrupi, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati aastate 2010-2011 andmed, uuendati 2000-2009 andmeid.
17.12.2014 Pahaloomulised kasvajad PK30 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi Uuendatud Lisati aastate 2010-2011 andmed, uuendati 2000-2009 andmeid.
17.12.2014 Pahaloomulised kasvajad PK40 Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide / valitud paikmete, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisati aastate 2010-2011 andmed, uuendati 2000-2009 andmeid.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH01 Haiglate töötajad Uuendatud Lisati aastate 2005-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH02 Haiglate tulud Uuendatud Lisati aastate 2005-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH03 Haiglate kulud Uuendatud Lisati aastate 2005-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH04 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2005-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH05 Erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ja/või vastuvõtuosakonna olemasolu ja erakorraliste patsientide lahkumine haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2006-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH06 Radioloogia uuringud ja protseduurid haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2008-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH071 Ambulatoorne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2005-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH073 Statsionaarne kirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2005-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH074 Päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2005-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH08 Haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi Uuendatud Lisati aastate 2003-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH09 Kõrgtehnoloogilised seadmed haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2006-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH10 Tervishoiutöötajad ja täidetud ametikohad haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2005-2009, 2012-2013 andmed.
16.12.2014 Haiglavõrgu arengukava haiglad HH11 Tervishoiutöötajate palgad haigla järgi Uuendatud Lisati aastate 2006-2009, 2012-2013 andmed.
08.12.2014 Registreeritud esmashaigestumus EH10 Esmashaigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.12.2014 Registreeritud esmashaigestumus EH11 Esmashaigusjuhud soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.12.2014 Registreeritud esmashaigestumus EH12 Esmashaigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.12.2014 Registreeritud esmashaigestumus EH30 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.12.2014 Registreeritud esmashaigestumus EH31 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused soo, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.12.2014 Registreeritud esmashaigestumus EH32 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused 100 000 elaniku kohta tegevuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.12.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2014. aasta III kvartali andmed.
03.12.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisati 2014. aasta III kvartali andmed.
03.12.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Lisatud Lisati 2014. aasta III kvartali andmed, uuendati andmeid al. 2011.a III kvartal.
03.12.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Lisatud Lisati 2014. aasta III kvartali andmed, uuendati andmeid al. 2011.a III kvartal.
03.12.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Lisatud Lisati 2014. aasta III kvartali andmed, uuendati andmeid al. 2011.a III kvartal.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK101 Tervishoiuteenuse osutajate tulud maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK111 Tervishoiuteenuse osutajate tulud tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK121 Tervishoiuteenuse osutajate tulud omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK131 Haiglate tulud haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK201 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK211 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK221 Tervishoiuteenuse osutajate kulud ja majandusaasta tulem omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK231 Haiglate kulud ja majandusaasta tulem haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL10 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine maakonna järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL11 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine teenuse osutaja liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL12 Tervishoiuteenuse osutajate põhivara liikumine omaniku liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.12.2014 Tervishoiuteenuse osutaja põhivara liikumine PL13 Haiglate põhivara liikumine haigla liigi järgi (tuhat eurot) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
26.11.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta III kvartali andmed.
26.11.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta III kvartali andmed.
26.11.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2014. aasta III kvartali andmed.
26.11.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta III kvartali andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR1 Diagnostika ja ravimenetlused 100 ambulatoorse vastuvõtu, päevaravi või hospitaliseerimise kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR10 Radioloogia uuringud ja protseduurid vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR11 Radioisotoopdiagnostilised uuringud liigi, elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR12 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR13 Röntgenuuringud (röntgenograafia, röntgenoskoopia) vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR14 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR15 Kontrastainetega röntgenuuringud elundkonna, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR16 Ultraheli elundkonna, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR17 Ultraheli elundkonna, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR18 Kiiritusravi liigi, vanuserühma ja teenuse osutamise viisi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR20 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR21 Funktsionaaldiagnostika vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR30 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR31 Endoskoopilised uuringud soo, vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR32 Endoskoopilised uuringud ja biopsiad elundkonna, soo ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR40 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR41 Taastusravi, baroteraapia ja hemodialüüs vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR70 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR71 Laboratoorsed uuringud vanuserühma, teenuse osutamise viisi ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Elupuhused morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.11.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR90 Lahangud Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
20.11.2014 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Uuendatud 2013. aasta andmeid.
20.11.2014 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Uuendatud 2013. aasta andmeid.
20.11.2014 Tuberkuloos TB72 MDR tuberkuloosi haigete ravitulemused paikme järgi Uuendatud Uuendati 2011-2013. aasta andmeid.
18.11.2014 Operatsioonitoad OP01 Operatsioonitoad, ärkamisruumid ja ärkamisruumi voodikohad Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP11 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP12 Statsionaarse ja päevakirurgia teenuse osutamise viisi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP13 Statsionaarse ja päevakirurgia 100 000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP21 Päevakirurgia soo, vanuserühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP31 Ambulatoorne kirurgia soo, vanuserühma ja teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP32 Ambulatoorne kirurgia maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP33 Ambulatoorne kirurgia 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP41 Vältimatu kirurgia diagnoosi, tulemuse ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP42 Vältimatu kirurgia diagnoosi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP43 Vältimatu kirurgia haiged ja opereeritud 100 000 elaniku kohta diagnoosi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
18.11.2014 Kirurgilised protseduurid KP51 Väiksed kirurgilised protseduurid Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.11.2014 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH01 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.11.2014 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH02 Haiglast lahkunud ravi põhjuse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.11.2014 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH1 Haiglast väljakirjutatute keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.11.2014 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH2 Haiglast lahkunute keskmine ravikestus põhjuse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.11.2014 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH3 Päevaravi keskmine ravikestus ravi põhjuse, vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.11.2014 Päeva- ja haiglaravi põhjused PH4 Päevaravilt lahkunud ravi põhjuse, teenuse osutaja liigi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.11.2014 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Uuendatud aastate 2000-2013 andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV10 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV13 Arsti ambulatoorste vastuvõttude ja koduvisiitide arv 1000 elaniku kohta vanuserühma, eriala ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV20 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV30 Õe ja ämmaemanda ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV40 Perearstiasutuste ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV41 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid vanuserühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV50 Hambaravi külastused ja töö maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV60 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõtud arsti ameti järgi (kvartalid) Lisatud Uuendatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV61 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud perearsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Lisatud Uuendatud 2013. aasta andmed.
29.10.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV62 Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hambaarsti vastuvõtud maakonna järgi (kvartalid) Lisatud Uuendatud 2013. aasta andmed.
27.10.2014 Tervena elada jäänud aastad TE0621 Elada jäänud ja tervena elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja elukoha järgi, 2011 Lisatud Lisatud 2011. aasta andmed.
27.10.2014 Tervena elada jäänud aastad TE0622 Elada jäänud ja tervena elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi, 2011 Lisatud Lisatud 2011. aasta andmed.
27.10.2014 Tervena elada jäänud aastad TE0623 Elada jäänud ja tervena elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja haridustaseme järgi, 2011 Lisatud Lisatud 2011. aasta andmed.
27.10.2014 Tervena elada jäänud aastad TE75 Tervena elada jäänud aastad soo ja vanuserühma järgi Lisatud Lisatud aastate 2004-2013 andmed.
27.10.2014 Tervena elada jäänud aastad TE751 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja rahvuse järgi Lisatud Lisatud 2006.-2013. aasta andmed.
27.10.2014 Tervena elada jäänud aastad TE752 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja asustusüksuse liigi järgi Lisatud Lisatud 2006.-2013. aasta andmed.
27.10.2014 Tervena elada jäänud aastad TE753 Tervena elada jäänud aastad soo, vanuse ja maakonna järgi Lisatud Lisatud 2006.-2013. aasta andmed.
27.10.2014 Tervishoiu kogukulud KK01 Tervishoiukulud teenuse ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
27.10.2014 Tervishoiu kogukulud KK02 Tervishoiukulud teenuse pakkuja ja rahastamismudeli järgi (tuhat eurot) Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
27.10.2014 Tervishoiu kogukulud KK03 Tervishoiukulud teenuse ja teenuse pakkuja lõikes Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
27.10.2014 Tervishoiu kogukulud KK04 Tervishoiu jooksevkulude per capita näitajad Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
27.10.2014 Tervishoiu kogukulud KK05 Tervishoiukulude näitajad Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajate töötasu TT05 Täis- ja osalise töötajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk ja brutotunnipalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2014. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajate töötasu TT06 Täisajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk ja brutokuupalga mediaan ametiala, tervishoiuteenuse osutaja ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2014. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajate töötasu TT07 Alla palgakokkulepete tasustatud ametikohtade arv ametiala ja teenuseosutaja liigi järgi Lisatud Lisatud aastate 2013-2014 andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajate töötasu TT08 FIE-de ja ettevõtete omanike keskmine tulu ühes kuus teenuseosutaja liigi järgi Lisatud Lisatud aastate 2006-2013 andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT001 Tervishoiutöötajad ameti ja soo järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT002 Tervishoiutöötajad ameti ja maakonna järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT003 Tervishoiutöötajad ametiala ja ametite arvu järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT004 Tervishoiutöötajad ametiala ja tööandjate arvu järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT005 Kahel ametialal töötavad tervishoiutöötajad ametiala järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT006 Tervishoiutöötajad ametiala ja maakondade arvu järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT007 Arst- ja hambaarst-residendid eriala järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT008 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ameti järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT009 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT010 Tervishoiutöötajate keskmine vanus ametiala ja haigla liigi järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT011 Tervishoiutöötajad ametiala ja vanuserühma järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT012 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ameti järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT013 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT014 Tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja haigla liigi järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT015 Tervishoiutöötajad ametiala ja lepingulise koormuse järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT016 Haigla tervishoiutöötajate töötamine ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja liigi järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT017 Tervishoiutöötajad ametiala ja tervishoiuteenuse osutaja omaniku liigi järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT018 Perearstiabiasutuste tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT019 Hambaraviteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajad, täidetud ametikohad ja ületunnid ametiala ja maakonna järgi, november 2013 Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT20 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi kiirabis maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT30 Psühhiaatria teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv ametikoha järgi ja täidetud ametikohad Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT40 Täidetud ametikohtade ja tervishoiutöötajate arv verekeskuses ametikoha järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
21.10.2014 Tervishoiutöötajad THT50 Hambaravi teenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajate arv vastaval ametikohal ja täidetud ametikohad maakondade lõikes Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
13.10.2014 Registreeritud esmashaigestumus EH20 Vastsündinute haigestumus ja surnultsündinute surma põhjused Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
13.10.2014 Sünnid SR91 Imikute täielik rinnapiimaga toitmine vanuse ja maakonna järgi Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.10.2014 Psüühika- ja käitumishäired PKH1 Psühhiaatri poolt ambulatoorselt konsulteeritud isikud diagnoosi, soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, parandatud 2012. aasta andmeid.
08.10.2014 Psüühika- ja käitumishäired PKH2 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.10.2014 Psüühika- ja käitumishäired PKH3 Uued psühhiaatrilised haigusjuhud 100 000 elaniku kohta soo ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.10.2014 Psüühika- ja käitumishäired PKH4 Psüühika- ja käitumishäirete tõttu statisionaarsel ravil viibinud isikud diagnoosi ja ravikestuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.10.2014 Psüühika- ja käitumishäired PKH5 Tahtest olenemata hospitaliseeritud Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.10.2014 Psüühika- ja käitumishäired PKH7 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired kliinilise seisundi järgi (1997-2011) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
08.10.2014 Psüühika- ja käitumishäired PKH8 Psühhiaatria päevaravilt lahkunud ravi põhjuse ja vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.09.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO10 Iseseisvad tervishoiuasutused omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.09.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO11 Iseseisvad tervishoiuasutused õigusliku vormi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
29.09.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO40 Hambaravi asutused ja võimalused maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
03.09.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta II kvartali andmed.
03.09.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanuserühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta II kvartali andmed.
27.08.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta II kvartali andmed.
27.08.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2014. aasta II kvartali andmed.
27.08.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta II kvartali andmed.
27.08.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta II kvartali andmed.
23.07.2014 Diagnostika ja ravimenetlused KV01 Kunstliku viljastamise (IVF) ja embrüo siirdamise protseduurid vanuserühma järgi Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO20 Haiglad omandivormi, liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendatud 2013. aasta koondandmed.
16.07.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Uuendatud 2013. aasta koondandmed.
16.07.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Uuendatud 2013. aasta koondandmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV20 Haiglad ravivoodite arvu, omaniku liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV21 Haigla ravivoodite kasutamine haigla omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV22 Haigla ravivoodite kasutamine haigla õigusliku vormi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV23 Päevaravi üldandmed omaniku liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV301 Haiglaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV31 Aktiiv- ja pikaravivoodid, hospitaliseeritud, haiglast lahkunud, voodipäevad ja kordaja 100 000 elaniku kohta Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV32 Hospitaliseeritud teistest maakondadest, voodipäevad Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV401 Voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV50 Ravivoodite kasutamine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV60 Hooldusravivoodite arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV701 Haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
16.07.2014 Ravivoodid - aastastatistika RV711 Haiglavõrgu arengukava haiglate voodikoormus, voodihõive, voodikäive ja keskmine ravikestus voodiprofiili järgi (uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.07.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE30 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.07.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE31 Erakorralise meditsiini osakonna olemasolu maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.07.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE32 Erakorraliste patsientide saabumine vanuserühma ja haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.07.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE33 Erakorraliste patsientide lahkumine haigla liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
01.07.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE34 Erakorralise meditsiini ravivoodid ja jälgimiskohad haigla liigi järgi, 31. detsember Lisatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD21 Surmad põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD22 Surmad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD23 Standarditud suremuskordajad 100 000 elaniku kohta põhjuse, soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD30 Surmad soo, põhjuse ja elukoha kohaliku omavalitsuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD31 15 levinumat surma põhjust soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD40 Surmad alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigustesse soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD41 Narkoainete kasutamisest otseselt tingitud surmad soo- ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD50 Imikusurmad soo, maakonna ja vanuse järgi surmahetkel Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD51 Perinataalsurmad sünnikaalu ja raseduskestuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
25.06.2014 Surmad SD52 Perinataalsurmad ja kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
19.06.2014 Kõrgtehnoloogilised seadmed KTS1 Kõrgtehnoloogilised seadmed teenuse osutaja liigi järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.06.2014 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK1 Doonorite ja vereloovutuste arv Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.06.2014 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK2 Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.06.2014 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK3 Transfusioonravi ja transfusioonijärgsed reaktsioonid Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.06.2014 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK4 Konservvere ja verekomponentide praagi põhjused (k.a verega edasikanduvate nakkushaiguste tekitajate uuringud) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.06.2014 Verekomponentide tootmine ja kasutamine VK5 Verekeskuses valmistatud verekomponendid Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR01 Elussünnid vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR02 Sündimuse kordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR03 Sünnid haiglate järgi Lisatud Lisatud aastate 2000-2013 andmed.
10.06.2014 Sünnid SR10 Sünnitajate arvele võtmine maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR30 Sünnikaal raseduskestuse või elulisuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR40 Elusalt sündinud laste Apgari indeks Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR43 Sünnitajate rasedusaegne arstiabi maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR45 Sünnitamisviis maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR50 Sünnitajad varasemate sünnituste järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR51 Sünnitajad laste arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR52 Sünnitajad hariduse, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR55 Sünnitajad rahvuse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR56 Sünnitajad perekonnaseisu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Sünnid SR80 Suitsetamine raseduse ajal maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK01 Abortide arv naise vanuserühma ja elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK11 Abordid abordi liigi ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK20 Abortiivsuskordajad abordi liigi ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK30 Abordi meetod maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK40 Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK50 Rasestumisvastaste vahendite kasutamine vanuserühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK61 Aborti teinud naiste perekonnaseis naise elukoha järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK62 Aborti teinud naised varasemate abortide arvu järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
10.06.2014 Abordid RK63 Aborti teinud naised varasemate sünnituste arvu järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
02.06.2014 Tervishoiutöötajad ETHT01 Tervishoiutöötajate ja täidetud ametikohtade üldarv ametiala järgi (esialgsed andmed) Lisatud Lisatud 2012. ja 2013. aasta andmed.
02.06.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta I kvartali andmed.
02.06.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta I kvartali andmed.
02.06.2014 Geriaatrilised hindamised GR01 Geriaatrilised hindamised soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
02.06.2014 Geriaatrilised hindamised GR02 Geriaatrilised hindamised tulemuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
02.06.2014 Geriaatrilised hindamised GR03 Geriaatrilised hindamised patsiendi suunamise järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
28.05.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta I kvartali andmed.
28.05.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta I kvartali ning aastate 2003-2005 andmed.
28.05.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV222 Ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud aastate 2003-2005 andmed.
28.05.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2014. aasta I kvartali ning aastate 2003-2005 andmed.
28.05.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2014. aasta I kvartali ning aastate 2003-2005 andmed.
15.05.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE10 Kiirabi väljakutsed brigaadi paiknemise alusel maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE20 Kiirabilt abisaanud teenuse osutamise viisi, vanusrühma ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE25 Kiirabilt abisaanute väljakutsete põhjused ja tulemus maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05.2014 Kiirabi ja erakorralise meditsiini osakond KE27 Kiirabilt väljasõitudel abi saanud vanusrühmiti kiirabibrigaadi eriala ja selle pidaja paiknemise maakonna järgi (1995-2003) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO30 Kiirabiasutused, brigaadid ja kiirabiautod Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB10 Esmakordselt elus arvelevõetud tuberkuloosijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB11 Tuberkuloosi haigestumuskordajad 100 000 inimese kohta soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB20 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud diagnoosimise viisi soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB30 Tuberkuloosi esmas- ja retsidiivjuhud haigestumise paikme, bakteri erituse ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB40 Tuberkuloosi haigestumus ja haigestumuskordajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB51 Tuberkuloosi retsidiivjuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB52 Tuberkuloosi korduvravijuhud paikme, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB60 HIV positiivsed tuberkuloosi juhud soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB61 Tuberkuloosi haiged HIV testimise, positiivsete juhtude arvu ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB71 Tuberkuloosihaigete ravitulemused (v.a MDR-TB juhud) paikme järgi Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed, uuendati 2011-2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB72 MDR tuberkuloosi haigete ravitulemused paikme järgi Uuendatud Lisati 2013. aasta andmed, uuendati 2010-2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB81 Tuberkuloosi esmasjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB82 Tuberkuloosi esmasjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB83 Tuberkuloosi esmasjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB84 Tuberkuloosi esmasjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
15.05,2014 Tuberkuloos TB91 Tuberkuloosi retsidiivjuhud perekonnaseisu, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB92 Tuberkuloosi retsidiivjuhud hariduse, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB93 Tuberkuloosi retsidiivjuhud tegevusala, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2012. aasta andmeid.
15.05,2014 Tuberkuloos TB94 Tuberkuloosi retsidiivjuhud sünnikoha, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-K Ravimite kasutamine peamiste ATC-rühmade lõikes (DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-A Seedekulgla ja ainevahetus (A-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-B Veri ja vereloomeorganid (B-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-C Kardiovaskulaarsüsteem (C-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-D Dermatoloogias kasutatavad ained (D-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-G Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (G-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-H Süsteemsed hormoonpreparaadid (v.a suguhormoonid ja insuliinid) (H-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-J Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-L Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (L-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-M Skeleti-lihassüsteem (M-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-N Närvisüsteem (N-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-P Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid (P-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-R Hingamissüsteem (R-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-S Meeleelundid (S-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 RAVIMISTATISTIKA ATC-V Varia (V-rühm; DPD/1000/ööpäevas) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, uuendatud 2009.-2012. aasta andmeid.
14.05.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK30 Üldapteekide käive maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
14.05.2014 Tervishoiuteenuse osutaja tulud ja kulud TK31 Haiglaapteekide käive Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
14.05.2014 Tervishoiutöötajad THT80 Üldapteekide töötajad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
14.05.2014 Tervishoiutöötajad THT81 Haiglaapteekide töötajad Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
12.05.2014 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH01 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
12.05.2014 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH02 Valitud nakkushaiguste registreeritud juhtude arv ja kordaja 100 000 elaniku kohta soo ja vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
12.05.2014 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH10 1-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
12.05.2014 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH11 2-aastaste laste immuniseerimisega hõlmatus haiguse ja maakonna järgi (%) Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
12.05.2014 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH20 Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu, vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
12.05.2014 Nakkushaigused ja immuniseerimine NH21 Vaktsineerimine gripi vastu, vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
26.03.2014 Ravikindlustatud RA01 Ravikindlustatute arv ja osakaal registreeritud elanikkonnast soo, vanusrühma ja maakonna järgi Lisatud Lisatud aastate 2009-2013 andmed.
25.03.2014 Terviseprofiilide alusandmed TO01 Tööõnnetused toimumiskoha maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed, parandatud 2012. aasta andmeid.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT01 Patsientide rahulolu kasutatud teenusega Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT02 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile soo järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT03 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT04 Elanike hinnang oma tervislikule seisundile rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT05 Hinnang arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile ning tervishoiukorraldusele Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT06 Rahulolu perearstisüsteemiga soo järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT07 Rahulolu perearstisüsteemiga vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT81 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu soo järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT82 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu rahvuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT83 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu vanuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
11.03.2014 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile PT84 Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu arstiabi kasutamise järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
06.03.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR80 Elupuhused morfoloogilised uuringud Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
06.03.2014 Diagnostika ja ravimenetlused DR90 Lahangud Uuendatud Lisatud 2012. aasta andmed.
05.03.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV11 Arsti ambulatoorsed vastuvõtud vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta IV kvartali andmed ja aasta esialgne kokkuvõte.
05.03.2014 Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid AV12 Arsti koduvisiidid vanusrühma, eriala ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta IV kvartali andmed ja aasta esialgne kokkuvõte.
26.02.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV221 Ravivoodid profiili ja maakonna järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta IV kvartali andmed.
26.02.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV2221 Haigla ravivoodite kasutamine profiili järgi (kvartalid, uue voodiprofiilide klassifikaatori järgi, 2003-...) Uuendatud Lisatud 2013. aasta IV kvartali andmed.
26.02.2014 Ravivoodid - lühiajastatistika RV223 Ravivoodite kasutamine profiili ja haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta IV kvartali andmed.
26.02.2014 Tervishoiuteenuse osutajad TTO201 Haiglate arv haigla liigi järgi (kvartalid) Uuendatud Lisatud 2013. aasta IV kvartali andmed.
25.02.2014 Terviseprofiilide alusandmed LO02 Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud haldusüksuse järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
28.01.2014 Tervist edendavad asutused TEA01 Tervist edendavad lasteaiad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
28.01.2014 Tervist edendavad asutused TEA02 Tervist edendavad koolid maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
28.01.2014 Tervist edendavad asutused TEA03 Tervist edendavad töökohad maakonna järgi Uuendatud Lisatud 2013. aasta andmed.
13.01.2014 Tervise enesehinnang TKU01 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Tervise enesehinnang TKU02 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Tervise enesehinnang TKU03 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Tervise enesehinnang TKU05 Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Toitumine TKU10 Viimase 7 päeva jooksul värske puu- ja köögivilja söömine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Toitumine TKU13 Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Toitumine TKU14 Tavaliselt kasutatud soola tüüp soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aasta 1998 andmed.
13.01.2014 Alkoholi tarvitamine TKU20 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Alkoholi tarvitamine TKU21 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1996 ja 1998 andmed, parandatud 2012. a andmeid.
13.01.2014 Alkoholi tarvitamine TKU22 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Alkoholi tarvitamine TKU24 Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU30 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU31 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU32 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisepordi harrastamise sagedus soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU34 Vabal ajal vähemalt poole tunni vältel tervisespordi harrastamise sagedus soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU40 Kehamassiindeks soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU41 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU42 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Kehaline aktiivsus ja kehakaal TKU44 Kehamassiindeks soo, vanusrühma ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Suitsetamine TKU50 Suitsetamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Suitsetamine TKU51 Suitsetamine soo ja hariduse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Suitsetamine TKU52 Suitsetamine soo ja rahvuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Suitsetamine TKU54 Suitsetamine soo ja majandusliku aktiivsuse järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Suitsetamine TKU56 Tubakasuitsule eksponeeritus ühiskondlikes ruumides või töökohas aja, soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Suitsetamine TKU57 Tubakasuitsule eksponeeritus kodus soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Liiklusohutus TKU80 Pimedal ajal helkuri kasutamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.
13.01.2014 Liiklusohutus TKU81 Turvavöö kasutamine soo ja vanusrühma järgi Uuendatud Lisatud aastate 1990, 1992, 1994, 1996 ja 1998 andmed.