Abiks

Tähiste selgitus

0 - Nähtuste mitte esinemine või ümardamisel saadud 0.

.. - Andmeid pole saadud või on avaldamiseks ebakindlad. Uuringute puhul tähendab, et vastajate arv on alla 20 isiku, mistõttu on andmed avaldamiseks ebakindlad.

. - Mõiste pole rakendatav.

Tekstis tähised .. , .... "sealhulgas" tähendusega. See tähendab, et tegemist on eelmise väärtuse alamväärtusega.

Andmete valimine loetelust

Valitud read on sinise taustaga, valimata read valge taustaga.

Ühe rea valimiseks märgistage hiirega soovitud rida.

Mitme järjestikkuse rea valimiseks märgistage hiirega esimene rida, hoidke all Shift nupp ning märgistage hiirega viimane soovitud rida või liikuge nooleklahvi abil viimase soovitud reani.

Mitme rea valimiseks, mis ei asu järjestikku märgistage soovitud read hoides samal ajal all CTRL klahvi.

Kõikide ridade valimiseks on kaks võimalust:

    1) Märgistage hiirega klõpsates esimene rida ja vajutage seejärel ühel ajal klahve Shift ja End.

    2) Vajutage muutuja nimetuse kõrval olevat nuppu .

Ridade valimiseks tekstiotsingu abil on järgnevad võimalused:

    1) Sisestage otsingu välja soovitud tekst ja klõpsake nupul . Näiteks maakondade valimiseks sisestada otsingu välja sõna maakond, vajutage nuppu ja kõik maakonnad märgitakse valituks.

    2) Märgistades märkeruudu "rea algusest", võib otsingut piirata nii, et soovitud teksti otsitakse ainult rea algusest. Näiteks, soovides valida muutuja "Aasta" väärtustest aastad 2000 ja edasi, tuleb otsingu välja valida "2", märgistada "rea algusest" ja klõpsata nupul .

Ühe rea valiku tühistamiseks hoidke all CTRL klahvi ning vajutage hiirega reale, mida soovite valikust eemaldada.

Kõikide valikute tühistamiseks vajutage nuppu .

Maakaardi koostamiseks maakondlike andmetega tabeli põhjal valige muutujast "maakond" ainult maakonnad (st. jätke välja Eesti kokku, Tallinn ja Tartu).