ATC-J: Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (J-rühm; DPD/1000/ööpäevas)

Mõõtühik: Päevadoos 1000 inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäev) Uuendatud: 16.05.2016 Allikas: Ravimiamet - www.ravimiamet.ee