KE21: Kiirabilt abisaanud 1000 elaniku kohta teenuse osutamise viisi, vanuserühma ja maakonna järgi

Mõõtühik: 1000 (vastavas vanuses) elaniku kohta Uuendatud: 16.07.2015 Allikas: Terviseamet