PK30: Pahaloomuliste kasvajate haigestumuse vanuskordajad 100 000 elaniku kohta paikme ja soo järgi

Mõõtühik: Juhtude arv 100 000 elaniku kohta Uuendatud: 14.12.2016 Allikas: Eesti Vähiregister