PK40: Pahaloomuliste kasvajate haigestumuskordajad 100 000 elaniku kohta paikmegruppide / valitud paikmete, soo ja maakonna järgi

Mõõtühik: Juhtude arv 100 000 elaniku kohta Uuendatud: 14.12.2016 Allikas: Eesti Vähiregister