TE0622: Elada jäänud ja tervena elada jäänud aastad soo, vanuserühma ja rahvuse järgi, 2011

Uuendatud: 30.07.2013 Allikas: Statistikaamet