TKU13: Toidu valmistamisel tavaliselt kasutatud rasvaine tüüp soo ja vanusrühma järgi

Mõõtühik: Protsent Uuendatud: 04.05.2015 Allikas: Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring