TKU23: Alkoholi tarvitamise sagedus viimase 12 kuu jooksul soo ja piirkonna järgi

Mõõtühik: Protsent Uuendatud: 04.05.2015 Allikas: Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring